Breaking News

(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A50 (SM-A505)(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A50 (SM-A505)


(Tổng hợp) rom combination và rom stock cho Samsung Galaxy A50 (SM-A505)
(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A50 (SM-A505)
(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A50 (SM-A505)


DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy A50 (SM-A505F)
2. Samsung Galaxy A50 (SM-A505FM)
3. Samsung Galaxy A50 (SM-A505FN)
4. Samsung Galaxy A50 (SM-A505G)
5. Samsung Galaxy A50 (SM-A505GN)
6. Samsung Galaxy A50 (SM-A505GT)
7. Samsung Galaxy A50 (SM-A505W)

HƯỚNG DẪN:

XÓA XÁC MINH TÀI KHOẢN GOOGLE (BYPASS FRP):

# CÁCH 1:
Tóm tắt: Flash rom combination, sau đó vào CÀI ĐẶT > Đặt mật khẩu khóa màn hình > Flash lại rom full (chọn 4 file BL – AP – CP – CSC) > flash xong, kích hoạt lên nó sẽ hỏi mật khẩu màn hình thay vì bắt đăng nhập tài khoản Google > nhập mật khẩu màn hình đã đặt trong rom combination > Done
# CÁCH 2:

Không có nhận xét nào