Breaking News

Tổng Hợp File Fix & ALL Rom & Dump Samsung Galaxy J5

Tổng Hợp File Rom Gốc Full Samsung Galaxy J5, Rom tiếng Việt Samsung Galaxy J5
Stock Rom Samsung J5 Full File Repair, Unbrick Cứu Máy Treo logo, Xóa Mật Khẩu
ALL File COMBINATION J5007, J5008, J500F, J500FN, J500GJ500H, J500M ALL Version
Link Download:

SM-J5007
J5007ZTS1ARG1_BRI_4Files511 (Rom Gốc J5007 Full File Repair Android 5.1.1)
J5007ZTU1APB1_BRI_4Files511 (Stock Rom J5007 Full File Repair Android 5.1.1)
COMBINATION_ZZT_FA51_J5007ZTU1AQA1 (File COMBINATION Samsung J5007)

SM-J5008

J5008ZMS1ARG1_CHM_4Files5.1 (Rom Gốc J5008 Full File Repair Android 5.1)
J5008ZMU1AOL1_CHM_4Files5.1 (Stock Rom J5008 Full File Repair Android 5.1)
J5008-J5008ZMU1AOL1-TV-CHPlay-5.1 (Rom tiếng Việt Fix Lỗi add google play J5008)
COMBINATION_CHM_FA50_J5008ZMU1AOH2 (File COMBINATION Samsung J5008)
CF Auto Root + TWRP Samsung J5008: Download

SM-J500F

J500FXWU1AOJ2_ETL_4File511 (Stock Rom J500F Full File Repair Android 5.1.1)
J500FXXU1BRC1_XSG_4Files601 (Rom Gốc J500F Full File có tiếng Việt 6.0.1)
COMBINATION_OXA_FA51_J500FXXU1APL1 (File COMBINATION Samsung J500F)
J500F stock boot & stock modem & stock recovey & stock sboot All version: Download
CF Auto Root + TWRP Samsung J500F: Download

SM-J500FN
J500FNXXU1APC2_XEF_4File511 (Rom Gốc J500FN Full File Repair Android 5.1.1)
J500FNXXU1BQK1_PRO_4Files601 (Stock Rom J500FN Full File Repair Android6.0.1)
COMBINATION_OXA_FA51_J500FNXXU1AOF8 (File COMBINATION Samsung J500FN)
CF Auto Root + TWRP Samsung J500FNDownload

SM-J500N0

J500N0KOU1APB1_KOO_4Files511 (Rom Gốc J500N0 Full File Repair Android 5.1.1)
CF Auto Root + TWRP Samsung J500N0Download

SM-J500Y

J500YXXU1AOL1_TNZ_4Files511 (Rom Gốc J500Y Full File Repair Android 5.1.1)
J500YXXU1BQI1_TNZ_4Files601 (Stock Rom J500Y Full File Repair Android6.0.1)
CF Auto Root + TWRP Samsung J500YDownload

SM-J500G

J500GXXU1AOL1_XXV_4Files511 (Rom Gốc J500G Full File tiếng Việt Android 5.1.1)
J500GXXU1BQE1_XME_4Files601 (Rom tiếng Việt J500G Full File Repair 6.0.1
COMBINATION_OLB_FA51_J500GXXU1AOK2 (File COMBINATION Samsung J500G)
CF Auto Root + TWRP Samsung J500G: Download

SM-J500H

J500HXXU1APC2_MID_4Files511 (Rom Gốc J500H Full File Repair Android 5.1.1)
J500HXXU1BPG2_J500HOXE1BPG2 (Rom 1 File Samsung J500H Android 6.0.1)
J500HXXU2BQH4_XXV_4Files601 (Rom Gốc J500H Full File có tiếng Việt 6.0.1)
COMBINATION_OXE_FA51_J500HXXU1APA2 (File COMBINATION Samsung J500H)
COMBINATION_OXE_FA51_J500HXXU2APJ1 (Rom COMBINATION Samsung J500H)
J500H stock boot & stock modem & stock recovey & stock sboot All version: Download
J500H_512M (File Dump J500H 512M)
J500H_Partitions (File Dump ALL Partitions Backup Samsung J500H)
SM-J500H_Jtag (eMMC Dump Samsung J500H)
ALL File EFS + File SEC + File QCN Samsung J500H: Download
CF Auto Root + TWRP Samsung J500H: Download

SM-J500M

J500MUBU1APC2_TTT_4Files511 (Rom Gốc J500M Full File Repair Android 5.1.1)
J500MUBU1BRL2_BVO_4Files601 (Stock Rom J500M Full File Repair Android6.0.1)
COMBINATION_UUB_FA51_J500MUBU1APA1 (File COMBINATION Samsung J500M)
CF Auto Root + TWRP Samsung J500M: Download


Ngoài ra Tất cả File Samsung khác đều được cập nhật tại ☞ ĐÂY
Không có nhận xét nào