Breaking News

ALL File Fix Samsung J327P & Rom & Dump

Tổng Hợp Rom Gốc Full File có tiếng Việt Samsung Galaxy J3 Emerge SM-J327P
ALL Stock Rom J327P Full File Unbrick Repair Cứu Máy Treo logo Samsung J3 Emerge
File COMBINATION J327P ALL Version, File EFS & File Dump J327P Dùng Để Cứu Boot
Link Download:

J327PVPU2AQI2_SPR_5Files601 (Rom Gốc J327P Full File Repair Android 6.0.1)
J327PVPS3ARC1_VMU_4Files601 (Stock Rom J327P Full File Repair Android 6.0.1)
J327PVPU3AQL3_XAS_5Files601 (Firmware J327P Full File Repair Android 6.0.1)
J327PVPS4ARF2_SPR_4Files601 (Rom J327P Full File Binary4 Android 6.0.1)
J327PVPU4ARJ2_SPR_5Files601 (Rom Gốc Samsung J327P U4 Full File Repair)
COMBINATION_SPT_FA60_J327PVPU1AQI3 (File COMBINATION Samsung J327P)
COMBINATION_SPT_FA60_J327PVPU2AQI1 (Rom COMBINATION Samsung J327P)
COMBINATION_SPT_FA60_J327PVPU3ARC1 (File COMBINATION J327P Binary3)
COMBINATION_SPT_FA60_J327PVPU4ARF2 (Rom COMBINATION J327P Binary4)
J327P_512M (File Dump Samsung J327P)
J327P_efs_odin (File EFS Samsung J327P Flash by odin)
File Root + TWRP Samsung J327P: Download


Ngoài ra Tất cả File Samsung khác đều được cập nhật tại ☞ ĐÂY
Không có nhận xét nào