Breaking News

(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A30 (SM-A305)(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A30 (SM-A305)


(Tổng hợp) rom combination và rom stock cho Samsung Galaxy A30 (SM-A305)
(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A30 (SM-A305)
(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy A30 (SM-A305)


DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy A30 (SM-A305F)
2. Samsung Galaxy A30 (SM-A305FN)
3. Samsung Galaxy A30 (SM-A305G)
4. Samsung Galaxy A30 (SM-A305GN)
5. Samsung Galaxy A30 (SM-A305GT)
6. Samsung Galaxy A30 (SM-A3050)
7. Samsung Galaxy A30 (SM-A305YN)
8. Samsung Galaxy A30 (SM-A305N)

HƯỚNG DẪN:

XÓA XÁC MINH TÀI KHOẢN GOOGLE (BYPASS FRP):

# CÁCH 1:
Tóm tắt: Flash rom combination, sau đó vào CÀI ĐẶT > Đặt mật khẩu khóa màn hình > Flash lại rom full (chọn 4 file BL – AP – CP – CSC) > flash xong, kích hoạt lên nó sẽ hỏi mật khẩu màn hình thay vì bắt đăng nhập tài khoản Google > nhập mật khẩu màn hình đã đặt trong rom combination > Done
# CÁCH 2:

Không có nhận xét nào