Breaking News

(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy S10+ (SM-G975)(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy S10+ (SM-G975)


(Tổng hợp) rom combination và rom stock cho Samsung Galaxy S10+ (SM-G975)
(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy S10+ (SM-G975)
(Tổng hợp) rom combination, rom full và bypass FRP cho Samsung Galaxy S10+ (SM-G975)


DOWNLOAD:

1. Samsung Galaxy S10+ (SM-G975F)
2. Samsung Galaxy S10+ (SM-G975U / G975U1 / G975W)
3. Samsung Galaxy S10+ (SM-G9750)
4. Samsung Galaxy S10+ (SM-G975N)

HƯỚNG DẪN:

Hướng dẫn hardreset và bypass FRP:

Không có nhận xét nào