Breaking News

ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Win Pro (SM-G3812)ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Win Pro (SM-G3812)

ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Win Pro (SM-G3812)
ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Win Pro (SM-G3812)

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

  • Giải nén và Flash qua ODIN với mục AP

Không có nhận xét nào