Breaking News

ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core Prime (SM-G360F)ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core Prime (SM-G360F)

ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core Prime (SM-G360F)

ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core Prime (SM-G3608)

DOWNLOAD: 

HƯỚNG DẪN:

  • Giải nén và Flash qua ODIN với mục AP

Không có nhận xét nào