Breaking News

ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Win Pro (SM-G3818)ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Win Pro (SM-G3818)

ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Win Pro (SM-G3818)
ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Win Pro (SM-G3818)
DOWNLOAD:
HƯỚNG DẪN:
  • Giải nén và Flash qua ODIN với mục AP

Không có nhận xét nào