Breaking News

ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core 2 (SM-G3558)ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core 2 (SM-G3558)

ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core 2 (SM-G3558)
ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core 2 (SM-G3558)

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

  • Giải nén và Flash qua ODIN với mục AP

Không có nhận xét nào