Breaking News

ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core 2 (SM-G355HN)ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core 2 (SM-G355HN)

ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core 2 (SM-G355HN)
ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core 2 (SM-G355HN)

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

  • Giải nén và Flash qua ODIN với mục AP

Không có nhận xét nào