Breaking News

ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core 2 (SM-G3556D)



ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core 2 (SM-G3556D)

ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core 2 (SM-G3556D)
ROM tiếng Việt cho Samsung Galaxy Core 2 (SM-G3556D)

DOWNLOAD: 

HƯỚNG DẪN:

  • Giải nén và Flash qua ODIN với mục AP

Không có nhận xét nào