Breaking News

Tổng Hợp File & Rom Samsung Android Cùi Bắp G Series

Tổng Hợp Rom Full File Cứu Máy Một số dòng Samsung phổ thông cơ bản G Series
ALL COMBINATION & File EFS Repair & Kernel Root Flash với odin Samsung G Series

ALL File Download


SM-G110B - Samsung Galaxy Pocket 2 Duos
G110BXXS0CQA1_TTT_4Files442 (Rom Gốc G110B Full File Repair Android 4.4.2)
G110BXXU0APB1_ZTO_4Files442 (Stock Rom G110B Full File Repair Android 4.4.2)
File EFS G110B For Repair imei: Download

SM-G110H - Samsung Galaxy Pocket 2
G110HDXS0AQC1_XXV_4Files442 (Rom Gốc G110H Full File tiếng Việt Android4.4.2)
G110HDXU0ANJ1_XXV_4Files442 (Stock Rom tiếng Việt G110H Full File Android4.4.2)
COMBINATION_OLB_FA44_G110HDXU0AOF2 (File COMBINATION Samsung G110H)

SM-G110M - Samsung Galaxy Pocket 2
G110MUBS0AQA3_TPA_4Files442 (Rom Gốc G110M Full File Repair Android 4.4.2)
G110MUBU0AOG1_TGP_4Files442 (Stock Rom G110M Full File Repair Android 4.4.2)
COMBINATION_OXA_FA44_G110MUBU0AOF1 (File COMBINATION Samsung G110M)
File EFS G110M For Repair imei: Download

SM-G130BT - Samsung Galaxy Young 2 Duos
G130BTUBU0APB1_ZTO_4Files444 (Rom Gốc G130BT Full File Repair Android 4.4.4)
G130BTUBU0APK1_ZTO_4Files444 (Stock Rom G130BT Full File Repair Android 4.4.4)

SM-G130BU - Samsung Galaxy Young 2 Duos
G130BUVJU0APA1_ZTO_4Files444 (Rom Gốc G130BU Full File Repair Android 4.4.4)
G130BUVJU0AQA1_ZTM_4Files444 (Stock Rom G130BU Full File Repair Android 4.4.4)

SM-G130E - Samsung Galaxy Star 2
G130EXXU0ANH3_SKZ_5Files442 (Rom Gốc G130E Full File Repair Android 4.4.2)
G130EXXU0AOE2_INS_4Files442 (Stock Rom G130E Full File Repair Android 4.4.2)
COMBINATION_ODD_FA44_G130EXXU0ANG1 (File COMBINATION Samsung G130E)
G130EXXU0ANH3_ROOT (Kernel Root Samsung G130E)

SM-G130H - Samsung Galaxy Young 2 Duos
G130HXXS0AQA2_XSP_4Files442 (Rom Gốc G130H Full File tiếng Việt Android4.4.2)
G130HXXU0APB2_XSP_4Files442 (Stock Rom tiếng Việt Samsung G130H Ver 4.42)
COMBINATION_OXA_FA44_G130HXXU0AOG1 (File COMBINATION Samsung G130H)
G130HXXU0ANG6_ROOT.tar (Kernel Root G130H Flash by odin)

SM-G130HN - Samsung Galaxy Young 2
G130HNXXU0AOG1_CMF_4Files442 (Rom Gốc G130HN Full File Repair Android 4.4.2)
G130HNXXU0AQG1_XEC_4Files442 (Stock Rom G130HN Full File Repair Android4.4.2)
COMBINATION_OXA_FA44_G130HNXXU0AOG1 (File COMBINATION G130HN)
G130HNXXU0ANJ1_ROOT.tar (Kernel Root G130HN Chạy với odin)

SM-G130M - Samsung Galaxy Young 2 Duos
G130MUBS0AQB1_THW_4Files442 (Rom Gốc G130M Full File Repair Android 4.4.2)
G130MUBU0AOI1_TTT_4Files442 (Stock Rom G130M Full File Repair Android 4.4.2)
COMBINATION_UUB_FA44_G130MUBU0AOF3 (File COMBINATION Samsung G130M)
G130MUBU0ANG8_ROOT.tar (Kernel Root G130M Chạy với odin)

SM-G130U - Samsung Galaxy Young 2 Duos
G130UUHU0AOB1_CHF_4Files442 (Rom Gốc G130U Full File Repair Android 4.4.2)

SM-G150N0 - Samsung Galaxy Folder
G150N0KOU1AOK4_KOO_4Files511 (Rom Gốc G150N0 Full File Repair Android5.1.1)
G150N0KOU1APK6_KOO_4Files511 (Stock Rom G150N0 Full File Repair Android5.1.1)

SM-G150NK - Samsung Galaxy Folder LTE (KT)
G150NKKKU1AOK2_G150NKKTC1AOK2_ALL_KTC (Full Rom G150NK Android 5.1.1)
G150NKKKU1APK3_KTC_4Files511 (Rom Gốc G150NK Full File Repair Android5.1.1)

SM-G150NL - Samsung Galaxy Folder LTE (LG-U+)
G150NLKLU1AOI5_LUC_4Files511 (Rom Gốc G150NL Full File Repair Android5.1.1)
G150NLKLU1APK3_LUC_4Files511 (Stock Rom G150NL Full File Repair Android5.1.1)

SM-G150NS - Samsung Galaxy Folder LTE (SKT)
G150NSKSU1AOK4_SKC_4Files511 (Rom Gốc G150NS Full File Repair Android5.1.1)
G150NSKSU1APK3_SKC_4Files511 (Stock Rom G150NS Full File Repair Android5.1.1)

SM-G155S - Samsung Galaxy Folder 3G (SKT)
G155SKSU1AOK5_SKC_4Files511 (Rom Gốc G155S Full File Repair Android5.1.1)
G155SKSU1APL2_SKC_4Files511 (Stock Rom G155S Full File Repair Android5.1.1)

SM-G310HN - Samsung Galaxy Ace Style
G310HNXXU0ANJ1_VNX_4Files442 (Rom Gốc G310HN Full File Repair Android4.4.2)
G310HNXXU0APA1_PHN_4Files442 (Stock Rom G310HN Full File Repair Android4.4.2)
COMBINATION_FAJP_G310HNXXUANC2 (File COMBINATION Samsung G310HN)

SM-G313F - Samsung Galaxy Ace 4 LTE
G313FXXU0AOJ1_XSP_4Files442 (Rom Gốc G313F Full File tiếng Việt Android4.4.2)
COMBINATION_OJV_FA44_G313FXXU0ANG1 (File COMBINATION Samsung G313F)

SM-G313H - Samsung Galaxy V
G313HXXS0AQA4_THL_4Files442 (Rom Gốc G313H Full File tiếng Việt Android4.4.2)
G313HXXU0AOC2_THL_4Files442 (Stock Rom tiếng Việt G313H Full File Android4.4.2)
COMBINATION_ODD_FA44_G313HDDU0ANJ1 (File COMBINATION Samsung G313H)
G313HXXU0ANG5_ROOT.tar (File Kernel Root G313H Flash by odin)

SM-G313HN - Samsung Galaxy Trend 2
G313HNXXU0ANL1_XEF_4Files442 (Rom Gốc G313HN Full File Repair Android4.4.2)
G313HNXXU0AOL1_PHN_4Files442 (Stock Rom G313HN Full File Repair Android4.4.2)
COMBINATION_OXA_FA44_G313HNXXU0ANH2 (File COMBINATION G313HN)

SM-G313HU - Samsung Galaxy S Duos 3
G313HUXXU0ANK1_COA_4Files442 (Rom Gốc G313HU Full File Repair Android4.4.2)
G313HUXXU0AOF6_SER_4Files442 (Stock Rom G313HU Full File Repair Android4.4.2)
COMBINATION_OXA_FA44_G313HUXXU0ANG3 (File COMBINATION G313HU)

SM-G313HZ - Samsung Galaxy V
G313HZDBS0AQA2_XXV_4Files442 (Rom Gốc G313HZ Full File tiếng Việt Android4.4.2)
G313HZDBU0ANH1_G313HZOLB0ANH1 (Rom 1 File Samsung G313HZ Android 4.4.2)
G313HZDBU0ANH1_XXV_4Files442 (Sock Rom tiếng Việt G313HZ Full File Android4.4.2)
G313HZDBU0AOD1_XXV_4Files442 (Rom Gốc Ver Mới Nhất G313HZ tiếng Việt 4.4.2)
COMBINATION_OLB_FA44_G313HZDXU0AOA3 (File COMBINATION G313HZ)
File Kernel Root Samsung G313HZ Flash với Odin: Download

SM-G313M - Samsung Galaxy Ace 4
G313MUBU0AOI1_CGU_4Files442 (Rom Gốc G313M Full File Repair Android4.4.2)
G313MUBU0AOI2_ZTA_4Files442 (Sock Rom G313M Full File Repair Android4.4.2)
File EFS Samsung G313M For Repair imei: Download

SM-G313ML - Samsung Galaxy Ace 4
G313MLUBU0AOJ1_COL_4Files442 (Rom Gốc G313ML Full File Repair Android4.4.2)
G313MLUBU0AQC1_JDI_4Files442 (Stock Rom G313ML Full File Repair Android4.4.2)
COMBINATION_UUB_FA44_G313MLUBU0AOF4 (File COMBINATION G313ML)

SM-G313MU - Samsung Galaxy Ace 4
G313MUUBU0AOL2_COD_4Files442 (Rom Gốc G313MU Full File Repair Android4.4.2)
G313MUUBU0AOL2_COE_4Files442 (Stock Rom G313MU Full File Repair Android4.4.2)
COMBINATION_UUB_FA44_G313MUUBU0ANL1 (File COMBINATION G313MU)

SM-G313MY - Samsung Galaxy Ace 4
G313MYUHU0ANH2_CHE_4Files442 (Rom Gốc G313MY Full File Repair Android4.4.2)

SM-G313U - Samsung Galaxy Ace 4
G313UUHU0AOC2_PVT_4Files442 (Rom Gốc G313U Full File Repair Android4.4.2)
G313UUHU0APF1_CHE_4Files442 (Stock Rom G313U Full File Repair Android4.4.2)

SM-G316HU - Samsung Galaxy S Duos 3
G316HUDXU0AOE2_THL_4Files444 (Rom Gốc G316HU có tiếng Việt Android 4.4.2)
G316HUJVU0ANL3_KSA_4Files444 (Rom Gốc G316HU Full File Repair Android4.4.2)

SM-G318H - Samsung Galaxy V Plus
G318HXCU0APA1_XEO_4Files444 (Rom Gốc G318H Full File Repair Android4.4.4)
G318HXCU0AQK2_XEC_4Files444 (Stock Rom G318H Full File Repair Android4.4.4)
COMBINATION_OXA_FA44_G318HXXU0APD1 (File combination Samsung G318H)

SM-G318HZ - Samsung Galaxy V Plus
G318HZDXS0AQB1_XXV_4Files444 (Rom Gốc G318HZ Full File Tiếng Việt Ver4.4.4)
G318HZDXU0APB1_XXV_4Files444 (Rom Gốc Tiếng Việt G318HZ Full File Ver4.4.4)
COMBINATION_OLB_FA44_G318HZDXU0APD2 (File combination Samsung G318HZ)

SM-G318ML - Samsung Galaxy Ace 4 Neo
G318MLUBU0APB2_TPA_4Files444 (Rom Gốc G318ML Full File Repair Android4.4.4)
COMBINATION_UUB_FA44_G318MLUBU0AOF1 (File combination Samsung G318ML)

SM-G318MZ - Samsung Galaxy V Plus
G318MZDXU0APB1_THW_4Files444 (Rom Gốc G318MZ Full File Repair Android4.4.4)
COMBINATION_OLC_FA44_G318MZDXU0AOF3 (File combination Samsung G318MZ)

SM-G350 - Samsung Galaxy Core Plus
G350XXUAML1_XEO_5Files422 (Rom Gốc G350 Full File Repair Android 4.2.2)
G350XXUAPG1_XEF_4Files422 (Stock Rom Samsung G350 Full File Android 4.2.2)
COMBINATION_FAJP_G350XXUAMK2 (File COMBINATION Samsung G350)
File Cert + File EFS Samsung G350 For Repair imei: Download

SM-G350E - Samsung Galaxy Star Advance
G350EXWU0AQC2_EGY_4Files442 (Rom Gốc G350E Full File Repair Android 4.4.2)
G350EXXU0AOJ1_INU_4Files442 (Firmware G350E Full File Repair Android 4.4.2)
COMBINATION_OXA_FA44_G350EXXU0AOC1 (File COMBINATION Samsung G350E)
G350EXXU0ANH2_ROOT (File Kernel Root Samsung G350E Flash by odin)

SM-G350L - Samsung Galaxy Core Plus
G350LUBUANC3_UPO_4Files43 (Rom Gốc G350L Full File Repair Android 4.3)
G350LUBUAOI1_PSN_4Files43 (Official Firmware G350L Full File Repair Android 4.3)
ALL File QCN Samsung G350L: Download

SM-G350M - Samsung Galaxy Core Plus
G350MNXUANE1_CHX_4Files43 (Rom Gốc G350M Full File Repair Android 4.3)
G350MNXUAOD1_MNX_4Files43 (Stock Rom G350M Full File Repair Android 4.3)

SM-G355H - Samsung Galaxy Core 2
G355HXXS0AQD1_XXV_4Files442 (Rom Gốc G355H Full File tiếng Việt Android 4.4.2)
G355HXXU0AOB1_XXV_4Files442 (Stock Rom tiếng Việt G355H Full File Android 4.4.2)
COMBINATION_OXE_FA44_G355HXXU0AOF2 (File COMBINATION Samsung G355H)
File Root + TWRP Samsung G355H: Download

SM-G355HN - Samsung Galaxy Core 2
G355HNXXU0AOB2_XEH_4Files442 (Rom Gốc G355HN Full File Repair Android 4.4.2)
G355HNXXU0AQD1_TPL_4Files442 (Stock Rom G355HN Full File Repair Android 4.4.2)
COMBINATION_OXA_FA44_G355HNXXU0AOF1 (File combination Samsung G355HN)

SM-G355HQ - Samsung Galaxy Core 2
G355HQXXS0APK1_TUR_4Files442 (Rom Gốc G355HQ Full File Repair Android4.4.2)
G355HQXXU0APB1_TUR_4Files442 (Stock Rom G355HQ Full File Repair Android4.4.2)

SM-G355M - Samsung Galaxy Core 2
G355MUBS0AQC2_THW_4Files442 (Rom Gốc G355M Full File Repair Android4.4.2)
G355MUBU0APA1_CTP_4Files442 (Stock Rom G355M Full File Repair Android4.4.2)
COMBINATION_UUB_FA44_G355MUBU0AOF5 (File combination Samsung G355M)

SM-G357FZ - Samsung Galaxy Ace 4
G357FZDXU1AOE3_XME_4Files444 (Rom Gốc G357FZ Có Tiếng Việt Android4.4.4)
G357FZXXU1AQJ1_TMT_4Files444 (Rom Gốc G357FZ Full File Repair Android4.4.4)
COMBINATION_OXA_FA44_G357FZXXU1AOG1 (File combination Samsung G357FZ)

SM-G357M - Samsung Galaxy Ace Style
G357MUBU0AOG2_COO_4Files442 (Rom Gốc G357M Full File Repair Android 4.4.2)
COMBINATION_UUB_FA44_G357MUBU0ANJ1 (File combination Samsung G357M)

SM-G360BT - Samsung Galaxy Win 2 Duos TV
G360BTVJU1AOI1_G360BTZTO1AOI1 (Firmware 1 File Samsung G360BT Ver 4.4.4)
G360BTVJS1BQC1_ZTO_4Files502 (Rom Gốc G360BT Full File Repair Android5.0.2)
G360BTVJU1BPC2_ZTO_4Files502 (Stock Rom G360BT Full File Repair Android5.0.2)

SM-G360F - Samsung Galaxy Core Prime
G360FXXU1AOA1_XEO_4Files444 (Rom Gốc G360F Full File Repair Android 4.4.4)
G360FXXS1BRL1_NEE_4Files502 (Stock Rom G360F Full File Repair Android5.0.2)
G360FXXU1BOJ2_XEC_4Files502 (Firmware G360F Full File Repair Android 5.0.2)
COMBINATION_OXA_FA44_G360FXXU1ANK5 (File combination Samsung G360F)
CF Auto Root + TWRP Samsung G360F: Download
File QCN Samsung G360F: Download

SM-G360FY - Samsung Galaxy Core Prime
G360FYXXS2BRI1_INU_4Files502 (Rom Gốc G360FY Full File Repair Android 5.0.2)
G360FYXXU2BPB5_INU_4Files502 (Stock Rom G360FY Full File Repair Android5.0.2)
CF Auto Root + TWRP Samsung G360FYDownload

SM-G360G - Samsung Galaxy Core Prime
G360GDVU1ANJ4_XSP_4Files444 (Rom Gốc G360G có tiếng Việt Android 4.4.4)
G360GDVU1BOL1_XSA_4Files511 (Stock Rom G360G Full File Repair Android5.1.1)
G360GDXU1BQC2_XSP_4Files511 (Rom Gốc tiếng Việt G360G Full File Android5.1.1)
CF Auto Root + TWRP Samsung G360GDownload

SM-G360GY - Samsung Galaxy Core Prime
G360GYUBU1BOJ1_TPA_4Files511 (Rom Gốc G360GY Full File Repair Android5.1.1)
G360GYUBU1BQD1_TPA_4Files511 (Stock Rom G360GY Full File Repair Android5.1.1)
CF Auto Root + TWRP Samsung G360GYDownload

SM-G360H - Samsung Galaxy Core Prime
G360HDDU0APA3_XXV_4Files444 (Rom Gốc G360H Full File tiếng Việt Android4.4.4)
G360HDDU0AQA2_XXV_4Files444 (Rom Gốc tiếng Việt G360H Full File Android4.4.4)
COMBINATION_ODD_FA44_G360HDDU0AOA1 (File COMBINATION Samsung G360H)
G360H_eMMC-ok (File Dump G360H dùng để thay thế eMMC đã test ok)
G360H_efs_odin.tar (File EFS G360H Flash by odin)
G360H_Partitions (File Dump ALL Partitions Backup Samsung G360H)
G360H_256M (File Dump 256M Samsung G360H)
G360H-root-kernel-444.tar (File Kernel Root Samsung G360H Flash by odin)
File Cert + EFS Samsung G360H For Repair imei: Download

SM-G360HU - Samsung Galaxy Core Prime
G360HUXXS0AQD1_XTE_4Files444 (Rom Gốc G360HU có tiếng Việt Android4.4.4)
G360HUXXU0AOK1_THW_4Files444 (Rom Gốc G360HU Full File Repair Android4.4.4)
COMBINATION_OLB_FA44_G360HUXXU0AOE1 (File combination Samsung G360HU)

SM-G360M - Samsung Galaxy Core Prime
G360MUBS1BRH3_COB_4Files502 (Rom Gốc G360M Full File Repair Android 5.0.2)
G360MUBU1AOI3_COL_4Files444 (Stock Rom G360M Full File Repair Android 4.4.4)
G360MUBU1BPB2_TTT_4Files502 (Firmware G360M Full File Repair Android 5.0.2)
COMBINATION_ZTM_FA44_G360MUBU1ANL5 (File combination Samsung G360M)
File QCN Samsung G360M dùng để Fix sóng: Download

SM-G360P - Samsung Galaxy CORE Prime (Sprint)
G360PVPS2AQA1_VMU_4Files444 (Rom Gốc G360P Full File Repair Android 4.4.4)
G360PVPU2AOH1_G360PSPT2AOH1_ALL_SPT (Full Rom G360P Repair File 4.4.4)
CF Auto Root + TWRP Samsung G360PDownload

SM-G360T - Samsung Galaxy CORE Prime (T-Mobile)
G360TUVU1AOF9_TMB_4Files511 (Rom Gốc G360T Full File Repair Android 5.1.1)
G360TUVU2AQD1_TMB_4Files511 (Stock Rom G360T Full File Repair Android 5.1.1)
COMBINATION_TMB_FA51_G360TUVU2APL1 (File combination Samsung G360T)
G360T_512M (File Dump 512M Samsung G360T)
G360T_efs_odin.tar (File EFS Samsung G360T Flash by odin)
G360T_Partitions (File Dump ALL Partitions Samsung G360T)
CF Auto Root + TWRP Samsung G360T: Download

SM-G360T1 - Samsung Galaxy CORE Prime (MetroPCS)
G360T1UVU1AOFA_TMB_4Files511 (Rom Gốc G360T1 Full File Repair Android 5.1.1)
G360T1UVS2APK3_TMB_4Files511 (Stock Rom G360T1 Full File Repair Android 5.1.1)
G360T1UVU2AQD1_TMB_4Files511 (Firmware G360T1 Full File Repair Android 5.1.1)
COMBINATION_TMB_FA51_G360TUVU2APL1 (File combination Samsung G360T1)
CF Auto Root + TWRP Samsung G360T1: Download

SM-G361F - Samsung Galaxy Core Prime
G361FXXU1AOJ5_BGL_5Files511 (Rom Gốc G361F Full File Repair Android 5.1.1)
G361FXXU1APB1_XEO_4Files511 (Stock Rom G361F Full File Repair Android 5.1.1)

SM-G361H - Samsung Galaxy Core Prime
G361HXXS0AQD1_XXV_4Files511 (Rom Gốc G361H có tiếng Việt Android 5.1.1)
G361HXXU0AOL6_XXV_4Files511 (Rom Gốc tiếng Việt G361H Full File Android 5.1.1)
COMBINATION_OXE_FA51_G361HXXU0AOH1 (File combination Samsung G361H)
CF Auto Root + TWRP Samsung G361H: Download

SM-G361HU - Samsung Galaxy Core Prime
G361HUXXS0AQD1_XTE_4Files511 (Rom Gốc G361HU có tiếng Việt Android 5.1.1)
G361HUXXU0AOL3_XTE_4Files511 (Rom Gốc tiếng Việt G361HU Android 5.1.1)
COMBINATION_OLB_FA51_G361HUXXU0AOG2 (File combination Samsung G361HU)
CF Auto Root + TWRP Samsung G361HU: Download

SM-G386F - Samsung Galaxy Core LTE
G386FXWUAOI2_XEF_4Files422 (Rom Gốc G386F Full File Repair Android 4.2.2)
G386FXXUANC2_SER_5Files422 (Stock Rom G386F Full File Repair Android 4.2.2)
COMBINATION_FAJP_G386FXXUANA4_FAJP (File combination Samsung G386F)

SM-G386T - Samsung Galaxy Avant (T-Mobile)
G386TUVU1AOH3_TMB_4Files442 (Rom Gốc G386T Full File Repair Android 4.4.2)
G386TUVU1AQD2_TMB_4Files442 (Stock Rom G386T Full File Repair Android 4.4.2)
COMBINATION_TMB_FA44_G386TUVU1ANG1 (File combination Samsung G386T)
G386TUVU1ANG6_VHACV_4.4.2 (Rom tiếng Việt G386T chạy với odin Version 4.4.2)
G386T_512M (File Dump 512M Samsung G386T)
G386T_efs_odin.tar (File EFS G386T Dump Flash by odin)
G386T_Partitions (File Dump G386T ALL Partitions Backup)
ALL File Cert Samsung G386T: Download
File EFS + File SEC + File QCN Samsung G386T: Download
CF Auto Root + TWRP Samsung G386T: Download

SM-G386T1 - Samsung Galaxy Avant (MetroPCS)
G386T1UVU1AOH2_TMB_4Files442 (Rom Gốc G386T1 Full File Repair Android 4.4.2)
G386T1UVU1AQD2_TMB_4Files442 (Stock Rom G386T1 Full File Repair Android 4.4.2)
G386T1UVU1AQD2_VHACV_442_Wipe (Rom tiếng Việt ổn định G386T1)
CF Auto Root + TWRP Samsung G386T1: Download

SM-G386W - Samsung Galaxy Core LTE
G386WVLS1AQB1_VTR_4Files442 (Rom Gốc G386W Full File Repair Android 4.4.2)
G386WVLU1ANJ2_BMC_4Files442 (Stock Rom G386W Full File Repair Android 4.4.2)
G386WVLU1ANJ2_VHACV_4.4.2.tar (Rom tiếng Việt Fix lỗi G386W Android 4.4.2)
COMBINATION_OYA_FA44_G386WVLU1ANH1 (File combination Samsung G386W)

SM-G388F - Samsung Galaxy Xcover 3
G388FXXS1BPL2_DBT_4Files511 (Rom Gốc G388F Full File Repair Android 5.1.1)
G388FXXU1AOG4_ROOTED_ROM.tar (Firmware G388F Rom đã Root Android 4.4.4)
G388FXXU1BPC3_XEH_4Files511 (Stock Rom G388F Full File Repair Android 5.1.1)
COMBINATION_OXA_FA44_G388FXXU1AOH1 (File combination Samsung G388F)
Root + TWRP Samsung G388F: Download

SM-G389F - Samsung Galaxy Xcover 3
G389FXXU1APC7_SEE_4Files601 (Rom Gốc G389F Full File Repair Android 6.0.1)
G389FXXU1ARG1_XEH_4Files601 (Stock Rom G389F Full File Repair Android 6.0.1)
COMBINATION_NEE_FA60_G389FXXU1APE1 (File combination Samsung G389F)
CF Auto Root + TWRP Samsung G389F: Download
Không có nhận xét nào