Breaking News

Tổng Hợp File & Rom Samsung Galaxy Core Prime

Tổng Hợp Rom, Firmware Samsung Galaxy Core Prime, Rom Full File Cứu Máy Treo logo
●ALL Rom G360BT, Firmware G360BT ALL Version Full File Repair Unbrick Download
●ALL Rom G360HU, Firmware G360HU ALL Version Full File Repair Unbrick Download
●ALL Rom G360FY, Firmware G360FY ALL Version Full File Repair Unbrick Download
●ALL Rom G360GY, Firmware G360GY ALL Version Full File Repair Unbrick Download
●ALL Rom G360T1, Firmware G360T1 ALL Version Full File Repair Unbrick Download
●ALL Rom G360F, Firmware G360F ALL Version Full File Repair Unbrick Download
●ALL Rom G360G, Firmware G360G ALL Version Full File Repair Unbrick Download
●ALL Rom G360M, Firmware G360M ALL Version Full File Repair Unbrick Download
●ALL Rom G360P, Firmware G360P ALL Version Full File Repair Unbrick Download
●ALL Rom G360H, Firmware G360H ALL Version Full File Repair Unbrick Download
●ALL Rom G360T, Firmware G360T ALL Version Full File Repair Unbrick Download
●ALL Rom G361H, Firmware G361H ALL Version Full File Repair Unbrick Download
●ALL Rom G361HU, Firmware G361HU ALL Version Full File Repair Unbrick Download


Link Download

SM-G360BT - Samsung Galaxy Win 2 Duos TV
G360BTVJU1AOI1_G360BTZTO1AOI1 (Firmware 1 File Samsung G360BT Ver 4.4.4)
G360BTVJS1BQC1_ZTO_4Files502 (Rom Gốc G360BT Full File Repair Android5.0.2)
G360BTVJU1BPC2_ZTO_4Files502 (Stock Rom G360BT Full File Repair Android5.0.2)

SM-G360F - Samsung Galaxy Core Prime
G360FXXU1AOA1_XEO_4Files444 (Rom Gốc G360F Full File Repair Android 4.4.4)
G360FXXS1BRL1_NEE_4Files502 (Stock Rom G360F Full File Repair Android5.0.2)
G360FXXU1BOJ2_XEC_4Files502 (Firmware G360F Full File Repair Android 5.0.2)
COMBINATION_OXA_FA44_G360FXXU1ANK5 (File combination Samsung G360F)
CF Auto Root + TWRP Samsung G360F: Download
File QCN Samsung G360F: Download

SM-G360FY - Samsung Galaxy Core Prime
G360FYXXS2BRI1_INU_4Files502 (Rom Gốc G360FY Full File Repair Android 5.0.2)
G360FYXXU2BPB5_INU_4Files502 (Stock Rom G360FY Full File Repair Android5.0.2)
CF Auto Root + TWRP Samsung G360FYDownload

SM-G360G - Samsung Galaxy Core Prime
G360GDVU1ANJ4_XSP_4Files444 (Rom Gốc G360G có tiếng Việt Android 4.4.4)
G360GDVU1BOL1_XSA_4Files511 (Stock Rom G360G Full File Repair Android5.1.1)
G360GDXU1BQC2_XSP_4Files511 (Rom Gốc tiếng Việt G360G Full File Android5.1.1)
CF Auto Root + TWRP Samsung G360GDownload

SM-G360GY - Samsung Galaxy Core Prime
G360GYUBU1BOJ1_TPA_4Files511 (Rom Gốc G360GY Full File Repair Android5.1.1)
G360GYUBU1BQD1_TPA_4Files511 (Stock Rom G360GY Full File Repair Android5.1.1)
CF Auto Root + TWRP Samsung G360GYDownload

SM-G360H - Samsung Galaxy Core Prime
G360HDDU0APA3_XXV_4Files444 (Rom Gốc G360H Full File tiếng Việt Android4.4.4)
G360HDDU0AQA2_XXV_4Files444 (Rom Gốc tiếng Việt G360H Full File Android4.4.4)
COMBINATION_ODD_FA44_G360HDDU0AOA1 (File COMBINATION Samsung G360H)
G360H_eMMC-ok (File Dump G360H dùng để thay thế eMMC đã test ok)
G360H_efs_odin.tar (File EFS G360H Flash by odin)
G360H_Partitions (File Dump ALL Partitions Backup Samsung G360H)
G360H_256M (File Dump 256M Samsung G360H)
G360H-root-kernel-444.tar (File Kernel Root Samsung G360H Flash by odin)
File Cert + EFS Samsung G360H For Repair imei: Download

SM-G360HU - Samsung Galaxy Core Prime
G360HUXXS0AQD1_XTE_4Files444 (Rom Gốc G360HU có tiếng Việt Android4.4.4)
G360HUXXU0AOK1_THW_4Files444 (Rom Gốc G360HU Full File Repair Android4.4.4)
COMBINATION_OLB_FA44_G360HUXXU0AOE1 (File combination Samsung G360HU)

SM-G360M - Samsung Galaxy Core Prime
G360MUBS1BRH3_COB_4Files502 (Rom Gốc G360M Full File Repair Android 5.0.2)
G360MUBU1AOI3_COL_4Files444 (Stock Rom G360M Full File Repair Android 4.4.4)
G360MUBU1BPB2_TTT_4Files502 (Firmware G360M Full File Repair Android 5.0.2)
COMBINATION_ZTM_FA44_G360MUBU1ANL5 (File combination Samsung G360M)
File QCN Samsung G360M dùng để Fix sóng: Download

SM-G360P - Samsung Galaxy CORE Prime (Sprint)
G360PVPS2AQA1_VMU_4Files444 (Rom Gốc G360P Full File Repair Android 4.4.4)
G360PVPU2AOH1_G360PSPT2AOH1_ALL_SPT (Full Rom G360P Repair File 4.4.4)
CF Auto Root + TWRP Samsung G360PDownload

SM-G360T - Samsung Galaxy CORE Prime (T-Mobile)
G360TUVU1AOF9_TMB_4Files511 (Rom Gốc G360T Full File Repair Android 5.1.1)
G360TUVU2AQD1_TMB_4Files511 (Stock Rom G360T Full File Repair Android 5.1.1)
COMBINATION_TMB_FA51_G360TUVU2APL1 (File combination Samsung G360T)
G360T_512M (File Dump 512M Samsung G360T)
G360T_efs_odin.tar (File EFS Samsung G360T Flash by odin)
G360T_Partitions (File Dump ALL Partitions Samsung G360T)
CF Auto Root + TWRP Samsung G360T: Download

SM-G360T1 - Samsung Galaxy CORE Prime (MetroPCS)
G360T1UVU1AOFA_TMB_4Files511 (Rom Gốc G360T1 Full File Repair Android 5.1.1)
G360T1UVS2APK3_TMB_4Files511 (Stock Rom G360T1 Full File Repair Android 5.1.1)
G360T1UVU2AQD1_TMB_4Files511 (Firmware G360T1 Full File Repair Android 5.1.1)
COMBINATION_TMB_FA51_G360TUVU2APL1 (File combination Samsung G360T1)
CF Auto Root + TWRP Samsung G360T1: Download

SM-G361F - Samsung Galaxy Core Prime
G361FXXU1AOJ5_BGL_5Files511 (Rom Gốc G361F Full File Repair Android 5.1.1)
G361FXXU1APB1_XEO_4Files511 (Stock Rom G361F Full File Repair Android 5.1.1)

SM-G361H - Samsung Galaxy Core Prime
G361HXXS0AQD1_XXV_4Files511 (Rom Gốc G361H có tiếng Việt Android 5.1.1)
G361HXXU0AOL6_XXV_4Files511 (Rom Gốc tiếng Việt G361H Full File Android 5.1.1)
COMBINATION_OXE_FA51_G361HXXU0AOH1 (File combination Samsung G361H)
CF Auto Root + TWRP Samsung G361H: Download

SM-G361HU - Samsung Galaxy Core Prime
G361HUXXS0AQD1_XTE_4Files511 (Rom Gốc G361HU có tiếng Việt Android 5.1.1)
G361HUXXU0AOL3_XTE_4Files511 (Rom Gốc tiếng Việt G361HU Android 5.1.1)
COMBINATION_OLB_FA51_G361HUXXU0AOG2 (File combination Samsung G361HU)

CF Auto Root + TWRP Samsung G361HU: Download

Không có nhận xét nào