Breaking News

ALL File & Rom Samsung Galaxy Grand Prime

Tổng Hợp Official Firmware, Rom Full File Cứu Máy Samsung Galaxy Grand Prime
ALL Rom COMBINATION & File Security backup & File Root Samsung Grand Prime


ALL File DownloadSM-G530BT - Samsung Galaxy Grand Prime Duos TV
G530BTVJS1BRL1_ZTO_4Files502 (Rom Gốc G530BT Full File Repair Android 5.0.2)
G530BTVJU1AOH2_ZTO_4Files444 (Stock Rom G530BT Full File Repair Android4.4.4)
CF Auto Root + TWRP Samsung G530BT: Download

SM-G530F - Samsung Galaxy Grand Prime
G530FXXU1AOE2_XSG_4Files444 (Firmware G530F Full File Repair Android 4.4.4)
G530FXXS1ARK1_KSA_4Files502 (Stock Rom G530F Full File Repair Android 5.0.2)
G530FXXU1APB1_THL_4Files502 (Rom Gốc G530F Full File tiếng Việt Android 5.0.2)
CF Auto Root + TWRP Samsung G530FDownload

SM-G530FQ - Samsung Galaxy Grand Prime
G530FQXXU1AOE2_TUR_4Files444 (Rom Gốc G530FQ Full File Repair Android4.4.4)
G530FQXXU1APC5_TUR_4Files502 (Stock Rom G530FQ Full File Repair Android5.0.2)

SM-G530FZ - Samsung Galaxy Grand Prime
G530FZXXU1AOB5_SER_4Files444 (Rom Gốc G530FZ Full File Repair Android4.4.4)
G530FZXXU1BOI2_XEH_4Files502 (Stock Rom G530FZ Full File Repair Android5.0.2)
COMBINATION_OXA_FA44_G530FZXXU1AOA2 (File combination Samsung G530FZ)
QCN+EFS+SEC (File QCN + File EFS + Sec File Samsung G530FZ Read by Z3x)
G530FZ_Cert File (Cert File Samsung G530FZ)
CF Auto Root + TWRP Samsung G530FZDownloadSM-G530M - Samsung Galaxy Grand Prime
G530MUBU1ANL1_TFG_5Files444 (Rom Gốc G530M Full File Repair Android4.4.4)
G530MUBS1BRK3_TGU_4Files502 (Stock Rom G530M Full File Repair Android5.0.2)
COMBINATION_PNT_FA44_G530MUBU1AOF1 (File combination Samsung G530M)
CF Auto Root + TWRP Samsung G530M: Download

SM-G530MU - Samsung Galaxy Grand Prime
G530MUUHU1AOH1_CHO_4Files444 (Rom Gốc G530MU Full File Repair Android4.4.4)
G530MUUHU1AQF1_XNZ_4Files444 (Stock Rom G530MU Full File Repair Android4.4.4)

SM-G530P - Samsung Galaxy Grand Prime (Sprint)
G530PVPS1AQF2_SPR_4Files511 (Rom Gốc G530P Full File Repair Android 5.1.1)
G530PVPU1APC4_G530PSPT1APC4_ALL_SPT_511 (Ful Rom Repair Samsung G530P)
CF Auto Root + TWRP Samsung G530P: Download

SM-G530R4 - Samsung Galaxy Grand Prime (US Cellular)
G530R4TYS1AQF1_USC_4Files511 (Rom Gốc G530R4 Full File Repair Android 5.1.1)
G530R4TYU1AOL2_G530R4USC1AOL2_ALL_USC (Ful Rom Repair G530R4 v5.1.1)
COMBINATION_USC_FA50_G530R4TYU1AOF2 (File COMBINATION Samsung G530R4)
CF Auto Root + TWRP Samsung G530R4: DownloadSM-G530W - Samsung Galaxy Grand Prime
G530WVLS2AQB2_BMC_4Files511 (Rom Gốc G530W Full File Repair Android 5.1.1)
G530WVLU1AOFB_BMC_4Files511 (Stock Rom G530W Full File Repair Android 5.1.1)
COMBINATION_OYA_FA51_G530WVLU2AQB1 (File COMBINATION Samsung G530W)
CF Auto Root + TWRP Samsung G530WDownload

SM-G530Y - Samsung Galaxy Grand Prime
G530YZTS1API1_BRI_4Files444 (Rom Gốc G530Y Full File Repair Android 4.4.4)
G530YZTU1AOC1_BRI_4Files444 (Stock Rom G530Y Full File Repair Android 4.4.4)
CF Auto Root + TWRP Samsung G530YDownload

SM-G531BT - Samsung Galaxy Gran Prime Duos TV
G531BTVJS0ARJ1_ZTO_4Files511 (Rom Gốc G531BT Full File Repair Android 5.1.1)
G531BTVJU0APD1_ZTO_4Files511 (Stock Rom G531BT Full File Repair Android 5.1.1)
CF Auto Root + TWRP Samsung G531BT: Download

SM-G531F - Samsung Galaxy Grand Prime 4G
G531FXXU1AOJ2_XEH_4Files511 (Rom Gốc G531F Full File Cứu máy Android 5.1.1)
G531FXXU1APC2_XSG_4Files511 (Stock Rom G531F Full File Cứu máy Android 5.1.1)
G531FXXU1AOH1_Rooted_Firmware_v5.1.1.tar (Rom đã root G531F dùng để fix lỗi)
COMBINATION_OXA_FA51_G531FXXU1APC1 (File COMBINATION Samsung G531F)
CF Auto Root + TWRP Samsung G531F: Download

SM-G531H - Samsung Galaxy Grand Prime VE
G531HDXS0AQE1_XXV_4Files511 (Rom Gốc G531H Full File Cứu máy Android 5.1.1)
G531HDXU0APB1-XXV_4Files511 (Stock Rom G531H Full File Cứu máy Android 5.1.1)
G531HUBS0ARI2_TPA_4Files511 (Firmware G531H Full File Cứu máy Android 5.1.1)
COMBINATION_OXE_FA51_G531HXXU0APB2 (File COMBINATION Samsung G531H)
G531H_512M (File Dump 512M Samsung G531H)
G531H_efs_odin.tar (File efs G531H chạy với odin 1 phát ăn ngay, dùng để fix imei)
G531H_Partitions (File Dump G531H tất cả phân vùng dùng để fix lỗi)
G531HXXU0APB2_Enable_Adb (File kích hoạt adb dùng để bypass tài khoản google)
File Cert + File EFS G531H dùng để fix imei bằng z3x box, máy phải root: Download
CF Auto Root + TWRP Samsung G531H chạy qua odin: Download

SM-G531M - Samsung Galaxy Grand Prime

G531MUBU1APC2_TPA_4Files511 (Rom Gốc G531M Full File Cứu máy Android 5.1.1)
G531MUBU1API1_EON_4Files511 (Stock Rom G531M Full File Cứu máy Android 5.1.1)
G531MVJU1AOI1_ZTM_4Files511 (Firmware G531M Full File Cứu máy Android 5.1.1)
COMBINATION_OXA_FA51_G531MVJU1APC1 (File COMBINATION Samsung G531M)
File Root + TWRP Samsung G531H chạy qua odin: Download

SM-G531Y - Samsung Galaxy Grand Prime

G531YZTU1APC5_BRI_4Files511 (Rom Gốc G531Y Full File Cứu máy Android 5.1.1)
G531YZTU1APF1_BRI_4Files511 (Stock Rom G531Y Full File Cứu máy Android 5.1.1)
Ngoài ra Tất cả File Samsung khác đều được cập nhật tại ☞ ĐÂY
Không có nhận xét nào