Breaking News

Rom Google Play Store G9500 ALL Version COMBINATION File

Tổng Hợp Rom Gốc Full File Cứu Máy Treo logo Samsung Galaxy S8 Dual SIM SM-G9500
Official Firmware G9500 Full File Repair ALL Version, ALL Stock Rom G9500 New Version
Rom Google Play Store G9500 code TGY, Rom Tiếng Việt Và Có CHPlay Như QT G9500 


LINK DOWNLOAD 

SM-G9500
G9500ZCU1AQE9_CHC_5Files70 (Stock Rom Samsung G9500 Android 7.0)
G9500ZCU2CRD4_CHC_5Files80 (Rom Gốc Samsung G9500 Android 8.0)
G9500ZHU2CRE1_TGY_5Files80 (Stock Rom google play G9500 Android 8.0)
G9500ZCU3CRH3_CHC_5Files80 (Offical Firmware Samsung G9500 Android 8.0)
G9500ZHU3CRJ1_TGY_5Files80 (Rom Full Samsung G9500 Android8.0 có chplay)
COMBINATION_FA70_G9500ZCU2ARD1 (File COMBINATION Samsung G9500)
COMBINATION_FA70_G9500ZCU3ARG1 (Rom COMBINATION Samsung G9500)
Không có nhận xét nào