Breaking News

ALL File Samsung G950N (Dump + Rom + EFS + Cert + Root)

●Tổng Hợp Rom Full File Fix Treo Samsung Galaxy S8 (Korean) SM-G950N ALL Version
- Với S8 (Korean) G950N Có Các Mã Nhà Mạng Như LUC, SKC, KTC Vào Download Mod Sẽ Thấy. Nhưng Rom Thì Dùng Chung Không Phân Việt, Và Up Rom Mã Nào Cũng Được

ALL Stock Rom G950N Tổng Hợp Các Phiên Bản Và COMBINATION File Samsung G950N Có Thể Fix Mất Baseband, No imei


ALL File Download 


SM-G950N
G950NKSU1AQI1_G950NOKR1AQI1_LUC_FULL_7.0      (2,4G) Stock Firmware G950N
G950NKSU1CRD7_G950NOKR1CRD7_SKC_FULL_8.0   (3,0G) Stock Firmware G950N
G950NKSU3CRI3_G950NOKR3CRI3_SKC_FULL_8.0      (3,0G) Stock Firmware G950N
G950NKSU3DSC1_G950NOKR3DSC1_KTC_FULL_OS9 (3,3G) Stock Firmware G950N
COMBINATION_FA70_G950NKSU1AQF1_CL11405575 (674M) COMBINATION G950N
COMBINATION_FA70_G950NKSU2ARH1_CL12792727 (675M) COMBINATION G950N
COMBINATION_FA70_G950NKSU3ARI2_CL12792727  (675M) COMBINATION G950N
G950N.U3_Partitions (File Dump G950N All Partitions Backup)
ALL File Cert + EFS Samsung G950N Read by z3x: Download
File Root + TWRP Samsung G950N: DownloadKhông có nhận xét nào