Breaking News

Hướng Dẫn và Tổng Hợp Rom Sony Xperia XZ2 Lock Remove File

●Tổng Hợp Rom FTF Sony Xperia XZ2, Stock Firmware Cứu Treo logo Sony Xperia XZ2
Tổng Hợp File Remove Lock Sony Xperia XZ2, File xóa Password Sony Xperia XZ2

●Nếu Máy Sony Xperia XZ2 Quên Mật Khẩu thì chỉ cần chạy Lock Remove File là ok
Tổng Hợp Lock Remove File Sony Xperia XZ2 Có Cập Nhật Dưới Bài: 

●Hướng Dẫn Up Rom Fix Treo logo và Xóa Mật Khẩu Sony Xperia XZ2 Như: Sony H8216, 
Sony H8266, Sony H8276, Sony H8296, Sony SO-03K, Sony SOV37, và Sony 702SO

Công Cụ Cần Thiết:

SONY Flash Tool ALL Version: Download (Dùng version 0.9.25.0)
Driver SONY: Download


Video Hướng Dẫn:

                          Link Rom Download 


H8216
H8216_51.1.A.4.265_R14A_CustomizedUK.ftf (Stock Rom Sony H8216 FTF File)
H8216_51.1.A.4.265_R14A_RemoveLock.ftf (Sony H8216 Lock Remove File)
H8216_52.0.A.8.14_R5B_CustomizedUK.ftf (Firmware Sony H8216 FTF File)
H8216_52.0.A.8.14_R5B_RemoveLock.ftf (Sony H8216 Lock Remove File)


H8266
H8266_51.1.A.4.265_R7A_CustomizedVN.ftf (Firmware Sony H8266 FTF File)
H8266_51.1.A.4.265_R7A_RemoveLock.ftf (Sony H8266 Lock Remove File)
H8266_52.0.A.8.25_R3B_CustomizedVN.ftf (Stock Rom Sony H8266 FTF File)
H8266_52.0.A.8.25_R3B_RemoveLock.ftf (Sony H8266 Lock Remove File)


H8276
H8276_51.1.A.3.159_R5A_FreedomCA.ftf (Stock Rom Sony H8276 FTF File)
H8276_51.1.A.3.159_R5A_RemoveLock.ftf (Sony H8276 Lock Remove File)
H8276_52.0.A.3.27_R5B_Commercial_Journalists.ftf (Firmware Sony H8276)
H8276_52.0.A.3.27_R5B_RemoveLock.ftf (Sony H8276 Lock Remove File)


H8296
H8296_51.1.A.4.265_R5A_CustomizedIN.ftf (Firmware Sony H8296 FTF File)
H8296_51.1.A.4.265_R5A_RemoveLock.ftf (Sony H8296 Lock Remove File)
H8296_52.0.A.8.25_R4B_Customized_IN.ftf (Stock Rom Sony H8296 FTF File)
H8296_52.0.A.8.25_R4B_RemoveLock.ftf (Sony H8296 Lock Remove File)


SO-03K
SO-03K_52.0.B.9.49_R11B_DoCoMoJP.ftf (Stock Rom Sony SO-03K FTF File)
SO-03K_52.0.B.9.49_R11B_RemoveLock.ftf (Sony SO-03K Lock Remove File)

SOV37
SOV37_51.1.C.3.73_R15A_KDDI-JP.ftf (Stock Rom Sony SOV37 FTF File)
SOV37_51.1.C.3.73_R15A_RemoveLock.ftf (Sony SOV37 Lock Remove File)
SOV37_52.0.C.5.90_R13B_KDDI_JP.ftf (Firmware Sony SOV37 FTF File)
SOV37_52.0.C.5.90_R13B_RemoveLock.ftf (Sony SOV37 Lock Remove File)


702SO
702SO_51.1.D.3.64_R16A_RemoveLock.ftf (Sony 702SO Lock Remove File)
702SO_51.1.D.3.64_R16A_SoftBankJP.ftf (Rom Sony 702SO ftf file)
702SO_52.0.D.5.78_R14B_RemoveLock.ftf (Sony 702SO Lock Remove File)
702SO_52.0.D.5.78_R14B_SoftBank_JP.ftf (Firmware Sony 702SO FTF File)Không có nhận xét nào