Breaking News

Hướng Dẫn và Tổng Hợp Rom Sony Xperia XZ2 Compact Lock Remove File

●Tổng Hợp Rom FTF Sony Xperia XZ2 Compact Flash by FlashTool, Firmware Cứu Treo logo Sony Xperia XZ2 Compact: Sony H8314,Sony H8324,Sony SO-05K

●Tổng Hợp File Remove Lock Sony Xperia XZ2 Compact, File xóa Mật Khẩu Sony Xperia XZ2 Compact Như: Sony H8314,Sony H8324,Sony SO-05K

●Nếu Máy Sony Xperia XZ2 Compact Bị Dính Password, Quên Mật Khẩu, Hay Quên Mã Hình Vẽ, thì chỉ cần chạy Lock Remove File là ok

Hướng Dẫn UpRom Sửa Treo logo Sony Xperia XZ2 Compact: H8314H8324SO-05K
Hướng Dẫn Xóa Mật Khẩu Sony Xperia XZ2 Compact: H8314H8324SO-05K

Công Cụ Cần Thiết:
SONY Flash Tool ALL Version: Download (Sử Dụng version 0.9.25.0)
Driver SONY: Download


Video Hướng Dẫn:

                          Link Rom Download 


H8314
H8314_51.1.A.4.225_R12A_CustomizedUK.ftf (Stock Rom Sony H8314 FTF File)
H8314_51.1.A.4.225_R12A_RemoveLock.ftf (Sony H8314 Lock Remove File)
H8314_52.0.A.8.14_R9B_CustomizedUS.ftf (Firmware Rom Sony H8314 FTF File)
H8314_52.0.A.8.14_R9B_RemoveLock.ftf (Sony H8314 Lock Remove File)

H8324
H8324_51.1.A.4.265_R8A_CustomizedUK.ftf (Firmware Sony H8324 FTF File)
H8324_51.1.A.4.265_R8A_RemoveLock.ftf (Sony H8324 Lock Remove File)
H8324_52.0.A.8.14_R2B_CustomizedUK.ftf (Stock Rom Sony H8324 FTF File)
H8324_52.0.A.8.14_R2B_RemoveLock.ftf (Sony H8324 Lock Remove File)


SO-05K
SO-05K_51.1.B.3.101_R8A_DoCoMoJP.ftf (Firmware Sony SO-05K FTF File
SO-05K_51.1.B.3.101_R8A_RemoveLock.ftf (Sony SO-05K Lock Remove File)
SO-05K_52.0.B.9.93_R10B_NTT_DoCoMo_JP.ftf (Rom Sony SO05K FTF File
SO-05K_52.0.B.9.93_R10B_RemoveLock.ftf (Sony SO05K Lock Remove File)


Không có nhận xét nào