Breaking News

Hướng Dẫn và Tổng Hợp Rom FTF Sony Xperia XA2 Plus Lock Remove File

●Tổng Hợp Firmware, Stock Rom Cứu Máy Treo logo Sony H3413, H4413 và H4493
ALL File Lock Remove Sony H3413, H4413, H4493. File xóa Pass Sony Xperia XA2 Plus

●Nếu Máy Sony H3413, H4413, H4493 Quên Mật Khẩu (Quên Mã Hình Vẽ) thì chỉ cần chạy Lock Remove File là ok. Tất cả File có cập nhật bên dưới.

●Hướng Dẫn Up Rom Sửa Treo logo và Xóa Mật Khẩu Sony Xperia XA2 Plus

Công Cụ Cần Thiết:

SONY Flash Tool ALL Version: Download
Driver SONY: Download


Video Hướng Dẫn:

                          Link Rom Download 


H3413
H3413_50.1.A.13.83_R1A_StoreFront.ftf (Stock Rom Sony H3413 FTF File)
H3413_50.1.A.13.83_R1A_RemoveLock.ftf (Sony H3413 Lock Remove File)

H4413
H4413_50.2.A.0.352_R1B_Customized_IT.ftf (Stock Rom Sony H4413 FTF File)
H4413_50.2.A.0.352_R1B_RemoveLock.ftf (Sony H4413 Lock Remove File)

H4493
H4493_50.1.A.13.83_R2A_CustomizedHK.ftf (Stock Rom Sony H4493 FTF File)
H4493_50.1.A.13.83_R2A_RemoveLock.ftf (Sony H4493 Lock Remove File)


Không có nhận xét nào