Breaking News

Hướng Dẫn và Tổng Hợp Rom FTF Sony Xperia XA2 Ultra Lock Remove File

●Tổng Hợp Firmware, Stock Rom Cứu Máy Treo logo Sony H3213, H3223, H4213, H4233
ALL File Lock Remove Sony H3213, H3223, H4213, H4233. File xóa Pass Xperia XA2 Ultra

●Nếu Máy Sony H3213, H3223, H4213, H4233 Quên Mật Khẩu (Quên Mã Hình Vẽ) thì chỉ cần chạy Lock Remove File là ok. Tất cả File có cập nhật bên dưới.


●Hướng Dẫn Up Rom Sửa Treo logo và Xóa Mật Khẩu Sony Xperia XA2 Ultra


Công Cụ Cần Thiết:

SONY Flash Tool ALL Version: Download
Driver SONY: Download


Video Hướng Dẫn:

                          Link Rom Download 

H3213
H3213_50.1.A.10.40_R7A_CustomizedUK.ftf (Rom Sony H3213 FTF File)
H3213_50.1.A.10.40_R7A_RemoveLock.ftf (Sony H3213 Lock Remove File)
H3213_50.1.A.13.123_R9A_CustomizedUK.ftf (Firmware Sony H3213 FTF File)
H3213_50.1.A.13.123_R9A_RemoveLock.ftf (Sony H3213 Lock Remove File)


H3223
H3223_50.1.A.10.40_R8A_CustomizedUS.ftf (Firmware Sony H3223 FTF File)
H3223_50.1.A.10.40_R8A_RemoveLock.ftf (Sony H3223 Lock Remove File)
H3223_50.2.A.0.352_R2B_CustomizedUS.ftf (Rom Sony H3223 FTF File)
H3223_50.2.A.0.352_R2B_RemoveLock.ftf (Sony H3223 Lock Remove File)

H4213
H4213_50.1.A.10.40_R3A_CustomizedUK.ftf (Firmware Sony H4213 FTF File)
H4213_50.1.A.10.40_R3A_RemoveLock.ftf (Sony H4213 Lock Remove File)
H4213_50.1.A.13.123_R3A_CustomizedUK.ftf (Rom Sony H4213 FTF File)
H4213_50.1.A.13.123_R3A_RemoveLock.ftf (Sony H4213 Lock Remove File)


H4233
H4233_50.1.A.10.40_R3A_CustomizedVN.ftf (Stock Rom Sony H4233 FTF File)
H4233_50.1.A.10.40_R3A_RemoveLock.ftf (Sony H4233 Lock Remove File)
H4233_50.2.A.0.352_R1B_CustomizedVN.ftf (Firmware Sony H4233 FTF File)
H4233_50.2.A.0.352_R1B_RemoveLock.ftf (Sony H4233 Lock Remove File)

Không có nhận xét nào