Breaking News

Tổng Hợp Rom G930F ALL Version Và Nhiều File Khác

Tổng Hợp Rom Gốc Full File Samsung Galaxy S7 SM-G930F Đầy Đủ Các Phiên Bản
ALL Stock Rom G930F Full File Repair ALL Version COMBINATION File Samsung G930F
Tổng Hợp File ENG boot & ENG modem & ENG recovery & ENG sboot Samsung G930F
Tổng Hợp File stock boot & stock modem & stock recovey & stock sboot Samsung G930F

Tất Cả File Được Tải Dưới Đây:

G930FXXU1APB6_XXV_4Files601 (Rom Gốc Samsung G930F Full File Repair 6.0.1)
G930FXXU2DRAG_TUR_5Files70 (Stock Rom Samsung G930F Full File Repair 7.0)
G930FXXU2ERGE_BTU_5Files80 (Firmware Samsung G930F Full File Repair 8.0)
G930FXXU3ERJE_NEE_5Files80 (Stock Rom G930F Binary3 Repair File Android8.0)
G930FXXS4ESC4_G930FNEE4ERKF_5Files80 (New Rom G930F bit4 v8.0)
COMBINATION_FA60_G930FXXU2ARA2 (File COMBINATION Samsung G930F)
COMBINATION_FA60_G930FXXU3ARI2 (Rom COMBINATION Samsung G930F)
COMBINATION_FA60_G930FXXU4ASA2 (File COMBINATION G930F Binary4 bit4)
G930F ENG boot & ENG modem & ENG recovery & ENG sboot All versionDownload
G930F stock boot & stock modem & stock recovey & stock sboot All version: Download

CF Auto Root + TWRP Samsung G930F: Download


Ngoài ra Tất cả File Samsung khác đều được cập nhật tại ☞ ĐÂYKhông có nhận xét nào