Breaking News

Free Download File QCN G930V và Nhiều File Khác

Tổng Hợp File QCN G930V và File EFS + File SEC Read bằng z3x box dùng để Fix Sóng cho Samsung G930V. Có thể dùng chung cho S7 Qualcomm Khác như: G930A, G930AZ, G930T, G930P, G930R4. Lưu Ý: Trước khi Write QCN nên backup lại File gốc. Sau khi write xong nếu báo lỗi imei cert failed thì nạp lại File QCN đã backup là ok, nếu máy G930V mất sóng do phần mềm thì sau khi nạp xong sẽ có sóng lại.
Link Download: ALL File QCN + File EFS + SEC File G930V

Thêm File Dump G930V Cho AE Cần (File Dump Từng Phân Vùng)

G930V_Partitions (File Dump ALL Partitions Backup Samsung G930V)

Một Số File Khác Và Tổng Hợp Rom G930V ALL Version

G930VVRU2APG5_VZW_4Files601 (Rom Gốc G930V Full File Repair Android6.0.1)
G930VVRU4API3_VZW_5Files601 (Rom Gốc Samsung G930V Full File Android6.0.1)
G930VVRS4BRA1_VZW_5Files70 (Stock Rom Samsung G930V Full File Android 7.0)
G930VVRS4CRI1_VZW_5Files80 (Stock Rom G930V Full File Repair Android 8.0)
G930VVRS8CRK1_VZW_5Files80 (Stock Rom G930V Full File New Version 8.0)
G930VVRS9CSB1_VZW_5Files80 (New Rom G930V Full File Binary9 New Version 8.0)
FlashFire_Flashable_G930V_QF2 (Firmware For Flash Fire Samsung G930V)
COMBINATION_FA60_G930VVRU2APL2 (File COMBINATION Samsung G930V)
ALL File ENG Root Samsung G930VDownload
CF Auto Root + TWRP Samsung G930V: Download
G930V ENG boot & ENG modem & ENG recovery & ENG sboot All versionDownload


G930V stock boot & stock modem & stock recovey & stock sboot All version: Download
ModelRegionVersionOSBuild Date
SM-G930VVZWG930VVRS9CSB18.0.001.02.2019
SM-G930VVZWG930VVRS8CRK28.0.027.11.2018
SM-G930VVZWG930VVRS8CRK18.0.003.11.2018
SM-G930VVZWG930VVRS4CRI18.0.003.09.2018
SM-G930VVZWG930VVRS4CRG28.0.019.07.2018
SM-G930VVZWG930VVRU4CRE58.0.026.05.2018
SM-G930VVZWG930VVRS4BRC37.004.04.2018
SM-G930VVZWG930VVRU4BRC27.015.03.2018
SM-G930VVZWG930VVRS4BRA17.008.01.2018
SM-G930VVZWG930VVRU4BQK47.029.11.2017
SM-G930VVZWG930VVRU4BQK27.006.11.2017
SM-G930VVZWG930VVRS4BQI17.028.09.2017
SM-G930VVZWG930VVRU4BQH47.005.09.2017
SM-G930VVZWG930VVRS4BQH17.007.08.2017
SM-G930VVZWG930VVRU4BQG17.015.07.2017
SM-G930VVZWG930VVRU4BQF27.009.06.2017
SM-G930VVZWG930VVRS4BQC97.008.05.2017
SM-G930VVZWG930VVRU4BQC57.029.03.2017
SM-G930VVZWG930VVRU4BQA47.013.03.2017
SM-G930VVZWG930VVRU4BQA27.031.01.2017
SM-G930VVZWG930VVRU4API36.0.113.10.2016
SM-G930VVZWG930VVRS4APH16.0.109.09.2016


Không có nhận xét nào