Breaking News

Tổng Hợp Rom G530T & G530T1 Full File Cứu Máy Fix Treo logo và Nhiều File Khác

Tổng Hợp Rom Gốc Full File Repair Fix bootloop logo Samsung G530T và G530T1
ALL Stock Rom G530T & G530T1 ALL Version COMBINATION File G530T và G530T1
Chia Sẽ File Dump G530T1 và File EFS dùng để Fix imei và Repair eMMC G530T1


SM-G530T
G530TUVS2AQE3_TMB_4Files511 (Rom Gốc G530T Full File Repair Android 5.1.1)
G530TUVU1AOF8_TMB_4Files511 (Stock Rom G530T Full File Repair Android 5.1.1)
COMBINATION_TMB_FA51_G530TUVU1AOK1 (File COMBINATION Samsung G530T)
COMBINATION_TMB_FA51_G530TUVU2API1 (File COMBINATION G530T Bit2)
CF Auto Root + TWRP Samsung G530T: Download

SM-G530T1
G530T1UVU1AOH9_G530T1TMB1AOH9_ALL_TMB (Full Rom G530T1 Repair File 5.1.1)
G530T1UVS2AQE3_G530T1TMB2AQE3 (Rom 1 File Samsung G530T1 Android 5.1.1)
G530T1UVS2AQE3_TMB_4Files511 (Rom Gốc G530T1 Full File Repair Android 5.1.1)
G530T1UVS2AQE3_VHACV_511 (Rom Tiếng Việt Samsung G530T1)
G530T1_512M (File Dump Samsung G530T1)
G530T1_efs_odin (File efs samsung G530T1 flash by odin)
File QCN + File EFS + Sec File Samsung G530T1 Read by Z3x: Download
CF Auto Root + TWRP Samsung G530T1: DownloadALL Rom & File Samsung Galaxy Grand Prime G530 Download  HERE

ModelRegionVersionOSBuild Date
SM-G530TTMBG530TUVS2AQE35.1.116.05.2017
SM-G530TTMBG530TUVU2AQD15.1.104.04.2017
SM-G530TTMBG530TUVS2AQA25.1.116.01.2017
SM-G530TTMBG530TUVS2APK25.1.117.11.2016
SM-G530TTMBG530TUVU1APG15.1.113.07.2016
SM-G530TTMBG530TUVU1AOF85.1.130.07.2015
ModelRegionVersionOSBuild Date
SM-G530T1TMBG530T1UVS2AQE35.1.116.05.2017
SM-G530T1TMBG530T1UVU2AQD15.1.104.04.2017
SM-G530T1TMBG530T1UVS2AQA25.1.116.01.2017
SM-G530T1TMBG530T1UVS2APK35.1.130.11.2016
SM-G530T1TMBG530T1UVU1AOH95.1.127.08.2015Không có nhận xét nào