Breaking News

New Rom G930U - Rom Quốc Tế Cho ALL S7 Mỹ : G930A, AZ, T, P, V, R4

Download New Rom Samsung Galaxy S7 SM-G930U New Version Binary9 (Bit9, Level 9)
Rom Global New Version S7 USA G930A, G930AZ, G930T, G930P, G930V, G930R4
Rom Quốc Tế Cho Samsung Galaxy S7 Mỹ G930A, G930AZ, G930T, G930P, G930V, G930R4 Phiên Bản Mới Binary9 (Bit9, Level 9)
Link Download: G930UUEU9CSA3_G930UOYM9CSA3_5Files80


Phiên Bản Cũ Hơn (Old Version)

G930UUEU4API3_OYM_4Files601 (Rom Gốc Samsung G930U Full File Repair v6.0.1)
G930UUES4BQL1_OYM_5Files70 (Stock Rom Samsung G930U Full File Repair v7.0)
G930UUES4CRH2_OYM_5Files80 (Firmware Samsung G930U Full File Repair v8.0)
G930UUEU8CRJ2_XAA_5Files80 (Stock Rom G930U Full File Repair Android 8.0)

Ngoài ra Tất cả File Samsung khác đều được cập nhật tại ☞ ĐÂY


Không có nhận xét nào