Breaking News

[VIDEO] Hướng dẫn xóa Mật khẩu màn hình cho dòng Sony Xperia[VIDEO] Hướng dẫn xóa Mật khẩu màn hình cho dòng Sony Xperia

[VIDEO] Hướng dẫn xóa Mật khẩu màn hình cho dòng Sony Xperia
[VIDEO] Hướng dẫn xóa Mật khẩu màn hình cho dòng Sony XperiaChúc các thành công, sau khi phá mật khẩu màn hình xong, khởi động lên mà máy bắt xác minh tài khoản Google thì các bạn đăng nhập tài khoản google trước đây đang nhập trong máy. 
CẬP NHẬT: Nếu ai tải file Sony Companion về mở lên báo lỗi Kernel32.dll thì các bạn làm như sau:
Chúc các bạn thành công 

Không có nhận xét nào