Breaking News

Fix lỗi mất imei, imei null trên Nokia 3 (MT6735)Fix lỗi mất imei, imei null trên Nokia 3 (MT6735)

Fix lỗi mất imei, imei null trên Nokia 3 (MT6735)
Fix lỗi mất imei, imei null trên Nokia 3 (MT6735)

Fix lỗi mất imei, imei null trên Nokia 3 (MT6735)
Có file APDB và MDDB nên share lại cho anh em nào cần dùng thì dùng nhé

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

Làm tương tự như video dưới:

Không có nhận xét nào