Breaking News

Rom unbrick cho MuPhone X20 (MT6580)Rom unbrick cho MuPhone X20 (MT6580)

Rom unbrick cho MuPhone X20 (MT6580)
Rom unbrick cho MuPhone X20 (MT6580)

Rom unbrick cho MuPhone X20 (MT6580)

INFO:

  • project: w861_648_ax_kcd_t860a_muphone
  • version: w861_648_ax_kcd_t860a_Muphone_v1.1_20160630
  • buildtime: 20160630092204
  • camera: bf3905_mipi_yuv bf2205_mipi_raw bf2205_front_mipi_raw gc2365mipi_raw gc2365_front_mipi_raw
  • LCD: jd9161_fwvga_vdo_w861_kcd_t860a_ivo fl10802_fwvga_dsi_vdo_kcd_t860a_tm
  • TP: focaltech_new
  • flash: NCLD3B2256M32
  • modem: w861_band1_band5_co_gps

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

Không có nhận xét nào