Breaking News

Rom gốc RUU (zip) cho HTC E9+ (A55ML)Rom gốc RUU (zip) cho HTC E9+ (A55ML)

Rom gốc RUU (zip) cho HTC E9+ (A55ML)
Rom gốc RUU (zip) cho HTC E9+ (A55ML)

Rom gốc RUU (zip) cho HTC E9+ (A55ML)

DOWNLOAD:

FIRMWARELINK
0PJXIMG_A55ML_DTUL_L50_SENSE70_hTC_Asia_HK_1.11.708.2_R1_Radio_1.1506V24P8.0502.0317_AD5_release_429367_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
0PJXIMG_A55ML_DTUL_L50_SENSE70_hTC_Asia_HK_1.21.708.5_Radio_1.1506V24P13.1302.0417_AD5[W.T]_release_430568_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
0PJXIMG_A55ML_DTUL_L50_SENSE70_hTC_Asia_HK_1.45.708.5_Radio_1.1506V24P22T34.2103.0805_AD5[W.T]_release_462195_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
0PJXIMG_A55ML_DTUL_L50_SENSE70_hTC_Asia_TW_1.09.709.3_R2_Radio_1.1506V24P8.0502.0317_AD5_release_429363_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
0PJXIMG_A55ML_DTUL_L50_SENSE70_hTC_Asia_TW_1.41.709.6_Radio_1.1506V24P21.2003.0505_AD5[W.T]_release_445591_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
0PJXIMG_A55ML_DTUL_L50_SENSE70_hTC_Asia_TW_1.46.709.5_Radio_1.1506V24P22T34.2103.0805_AD5[W.T]_release_471221_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
0PJXIMG_A55ML_DTUL_L50_SENSE70_hTC_Asia_WWE_1.38.707.5_Radio_1.1506V24P21.2003.0505_AD5[W.T]_release_438417_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
0PJXIMG_A55ML_DTUL_L50_SENSE70_hTC_Asia_WWE_1.45.707.2_Radio_1.1506V24P22T34.2103.0805_AD5[W.T]_release_460181_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
0PJXIMG_A55ML_DTUL_L50_SENSE70_hTC_Asia_WWE_1.45.707.5_Radio_1.1506V24P22T34.2103.0805_AD5[W.T]_release_462093_signed_2_4_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
0PJXIMG_A55ML_DTUL_L50_SENSE70_HTC_Europe_1.30.401.6_Radio_1.1506V24P21.2003.0505_AD5[W.T]_release_434827_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
0PJXIMG_A55ML_DTUL_L50_SENSE70_HTC_Europe_1.38.401.5_Radio_1.1506V24P21.2003.0505_AD5[W.T]_release_438227_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
0PJXIMG_A55ML_DTUL_L50_SENSE70_HTC_Europe_1.41.401.13_Radio_1.1506V24P22T34.2103.0805_AD5[W.T]_release_453543_combined_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
0PJXIMG_A55ML_DTUL_L50_SENSE70_HTC_Europe_1.45.401.2_Radio_1.1506V24P22T34.2103.0805_AD5[W.T]_release_460183_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
0PJXIMG_A55ML_DTUL_L50_SENSE70_HTCCN_CHS_2_1.09.1405.2_Radio_1.1506V5P6.0502.0310_AD5[W.T]_release_428613_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
0PJXIMG_A55ML_DTUL_L50_SENSE70_HTCCN_CHS_2_1.21.1405.5_Radio_1.1506V24P13.1302.0417_AD5[W.T]_release_430954_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
0PJXIMG_A55ML_DTUL_L50_SENSE70_HTCCN_CHS_2_1.30.1405.1_Radio_1.1506V24P21.2003.0505_AD5[W.T]_release_431703_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
0PJXIMG_A55ML_DTUL_L50_SENSE70_HTCCN_CHS_CMCC_1.15.1403.1_R4_Radio_1.1506V5P23.1803.0505_AD5C[W.T]_release_434288_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
0PJXIMG_A55ML_DTUL_L50_SENSE70_MR_HTCCN_CHS_2_1.80.1405.1_R1_Radio_1.1506V24P21.2003.0505_AD5[W.T]_release_434928_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
0PJXIMG_A55ML_DTUL_L50_SENSE70_MR_HTCCN_CHS_CMCC_1.80.1403.1_R_Radio_1.1506V5P23.1803.0505_AD5C[W.T]_release_434918_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed


HƯỚNG DẪN:

  • Mình dùng RBSoft v1.3 flash thấy rất ngon, dùng lệnh flash qua RUU toàn lỗi
    (nhớ relock bootloader, ai chưa biết thì GG nhé 😀 )

Không có nhận xét nào