Breaking News

Rom gốc RUU (zip) cho HTC Desire 828 (D828) (A51BML)Rom gốc RUU (zip) cho HTC Desire 828 (D828) (A51BML)

Rom gốc RUU (zip) cho HTC Desire 828 (D828) (A51BML)
Rom gốc RUU (zip) cho HTC Desire 828 (D828) (A51BML)

Rom gốc RUU (zip) cho HTC Desire 828 (D828) (A51BML)

DOWNLOAD:

FIRMWARELINK
2PREIMG_A51BML_DTUL_L51_DESIRE_SENSE70_hTC_Asia_WWE_1.00.707.4_Radio_NA_release_470915_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PREIMG_A51BML_DTUL_L51_DESIRE_SENSE70_hTC_Asia_WWE_1.09.707.4_Radio_NA_release_481537_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PREIMG_A51BML_DTUL_L51_DESIRE_SENSE70_HTC_Europe_1.00.401.1_Radio_NA_release_469386_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PREIMG_A51BML_DTUL_L51_DESIRE_SENSE70_HTC_Europe_1.07.401.2_Radio_NA_release_477187_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PREIMG_A51BML_DTUL_L51_DESIRE_SENSE70_HTC_Europe_1.09.401.4_Radio_NA_release_481535_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PREIMG_A51BML_DTUL_L51_DESIRE_SENSE70_HTCCN_CHS_2_1.02.1405.9_Radio_NA_release_453656_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PREIMG_A51BML_DTUL_L51_DESIRE_SENSE70_HTCCN_CHS_2_1.03.1405.1_Radio_NA_release_466711_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PREIMG_A51BML_DTUL_L51_DESIRE_SENSE70_HTCCN_CHS_2_1.08.1405.1_Radio_NA_release_476771_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PREIMG_A51BML_DTUL_L51_DESIRE_SENSE70_HTCCN_CHS_2_1.13.1405.1_Radio_NA_release_490521_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PREIMG_A51BML_DWGL_L51_DESIRE_SENSE70_hTC_Asia_India_1.03.720.8_Radio_NA_release_466752_signed.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PREIMG_A51BML_DWGL_L51_DESIRE_SENSE70_hTC_Asia_India_1.04.720.4_Radio_NA_release_470916_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PREIMG_A51BML_DWGL_L51_DESIRE_SENSE70_hTC_Asia_India_1.07.720.3_Radio_NA_release_477721_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PREIMG_A51BML_DWGL_L51_DESIRE_SENSE70_hTC_Asia_India_1.09.720.3_Radio_NA_release_480838_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PREIMG_A51BML_DWGL_L51_DESIRE_SENSE70_hTC_Asia_India_1.12.720.1_Radio_NA_release_488446_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PREIMG_A51BML_DWGL_L51_DESIRE_SENSE70_hTC_Asia_India_1.14.720.51_R2_Radio_NA_release_496647_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PREIMG_A51BML_TUHL_L51_DESIRE_SENSE70_HTC_Europe_1.00.401.4_Radio_NA_release_472317_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PREIMG_A51BML_TUHL_L51_DESIRE_SENSE70_HTC_Europe_1.02.401.4_Radio_NA_release_475269_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PREIMG_A51BML_TUHL_L51_DESIRE_SENSE70_HTC_Europe_1.07.401.2_Radio_NA_release_477181_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PREIMG_A51BML_TUHL_L51_DESIRE_SENSE70_HTC_Europe_1.09.401.4_Radio_NA_release_481910_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed
2PREIMG_A51BML_TUHL_L51_DESIRE_SENSE70_HTC_Europe_1.14.401.52_R_Radio_NA_release_495208_signed_2_4.zipGoogle Drive

AndroidFileHost

OneDrive

MaxSpeed


HƯỚNG DẪN:

  • Mình dùng RBSoft v1.3 flash thấy rất ngon, dùng lệnh flash qua RUU toàn lỗi
    (nhớ relock bootloader, ai chưa biết thì GG nhé 😀 )

Không có nhận xét nào