Breaking News

(Tổng hợp) rom stock K-Touch cứu máy – FREE(Tổng hợp) rom stock K-Touch cứu máy – FREE

(Tổng hợp) rom stock K-Touch cứu máy – FREE
(Tổng hợp) rom stock K-Touch cứu máy – FREE

Tổng hợp ROM stock cứu máy cho dòng K-Touch
File fix treo logo, fix virus, unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm khác…
Toàn bộ là link GOOGLE DRIVEnever die nhé ?

DOWNLOAD

1. K-Touch A9: (Hướng dẫn)
2. K-Touch A10: (Hướng dẫn)
3. K-Touch A10 PRO: (Hướng dẫn)
4. K-Touch A11: (Hướng dẫn)
5. K-Touch A11 Plus: (Hướng dẫn)
6. K-Touch A14: (Hướng dẫn)
7. K-Touch A15: (Hướng dẫn)
8. K-Touch A17 3G: (Hướng dẫn)
9. K-Touch A17: (Hướng dẫn)
10. K-Touch A30: (Hướng dẫn)
11. K-Touch A35: (Hướng dẫn)
12. K-Touch W68:

Không có nhận xét nào