Breaking News

(TỔNG HỢP) ROM STOCK DÙNG ĐỂ CỨU MÁY CHO INFINIX – FREE

(TỔNG HỢP) ROM STOCK DÙNG ĐỂ CỨU MÁY CHO INFINIX – FREE

(TỔNG HỢP) ROM STOCK DÙNG ĐỂ CỨU MÁY CHO INFINIX – FREE
(TỔNG HỢP) ROM STOCK DÙNG ĐỂ CỨU MÁY CHO INFINIX – FREE

Tổng hợp ROM stock cứu máy cho dòng Infinix

File fix treo logo, fix virus, unbrick cứu máy, fix các lỗi phần mềm khác…
ROM up qua Flashtool, ai chưa biết dùng thì xem qua bài hướng dẫn: SP FLASHTOOL

Toàn bộ là link GOOGLE DRIVEnever dienhé:

1.Infinix X260:
2.Infinix X350:
3.Infinix X351:
4.Infinix X400:
5.Infinix X401:
6.Infinix X403:
7.Infinix X450:
8.Infinix X451:
9.Infinix X500:
10.Infinix X501:
.Infinix X502:
11.Infinix X503:
12.Infinix X506:
13.Infinix X507:
14.Infinix X509:
15.Infinix X510:
16.Infinix X511:
17.Infinix X521:
18.Infinix X551:
19.Infinix X552:
20.Infinix X554:
21.Infinix X557:
22.Infinix X570:
23.Infinix X600:
24.Infinix X601:
25.Infinix X800:
26.Infinix X801:
27.Infinix X1000:

Không có nhận xét nào