Breaking News

ROM xóa mật khẩu riêng tư, tài khoản Google, fix imei, treo logo cho PHILIPS S358 (MT5680)ROM xóa mật khẩu riêng tư, tài khoản Google, fix imei, treo logo cho PHILIPS S358 (MT5680)

ROM xóa mật khẩu riêng tư, tài khoản Google, fix imei, treo logo cho PHILIPS S358 (MT5680)
ROM xóa mật khẩu riêng tư, tài khoản Google, fix imei, treo logo cho PHILIPS S358 (MT5680)

ROM xóa mật khẩu riêng tư, tài khoản Google, fix imei, treo logo cho PHILIPS S358 (MT5680)

Hôm nay gặp kèo Philips S358 dính mật khẩu riêng tư. Có Hard reset với Clear eMMC cũng không hết. Nay share cho AE file flash cái là bay, cả mã riêng tư lẫn tài khoản Google đều bay. Riêng imei thì mình có chỉnh sửa lại rom 1 chút nên có Format All cũng không mất, và có thể fix luôn lỗi mất imei cho AE nào đang gặp.

THÔNG TIN:

config_version: V1.1.2
platform: MT6580
project: Philips_S358_1535_V09_VN_TX6
storage: EMMC
boot_channel: MSDC_0
block_size: 0x20000

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

Không có nhận xét nào