Breaking News

Rom stock Mobiistar Buddy – Phá pass chống trộm, unbrick, fix treo logoRom stock Mobiistar Buddy – Phá pass chống trộm, unbrick, fix treo logo

Rom stock Mobiistar Buddy – Phá pass chống trộm, unbrick, fix treo logo
Rom stock Mobiistar Buddy – Phá pass chống trộm, unbrick, fix treo logo

Máy Mobiistar Buddy bị khóa mã chống trộm thì hard reset cũng sẽ không hết.

Để phá mã khóa chống trộm, hay unbrick, fix treo logo máy Mobiistar Buddy ta cần tải các file sau.

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

Không có nhận xét nào