Breaking News

ROM STOCK WIKO LENNY 4 – UNBRICK, BYPASS GOOGLE ACCOUNTROM STOCK WIKO LENNY 4 – UNBRICK, BYPASS GOOGLE ACCOUNT

ROM STOCK WIKO LENNY 4 – UNBRICK, BYPASS GOOGLE ACCOUNT
ROM STOCK WIKO LENNY 4 – UNBRICK, BYPASS GOOGLE ACCOUNT

ROM STOCK WIKO LENNY 4 – UNBRICK, BYPASS GOOGLE ACCOUNT

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

Tải file về, giải nén ra chỉ có 1 file exe. Chạy file và chờ tool bung các file cần thiết, đến khi tool báo kết nối thì tắt điện thoại và cắm cáp kết nối.

Không có nhận xét nào