Breaking News

ROM STOCK CHO WIKO OZZY (CRAZY PHONE)ROM STOCK CHO WIKO OZZY (CRAZY PHONE)

ROM STOCK CHO WIKO OZZY (CRAZY PHONE)
ROM STOCK CHO WIKO OZZY (CRAZY PHONE)

ROM STOCK CHO WIKO OZZY (CRAZY PHONE)

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

Tải file về, giải nén ra chỉ có 1 file exe. Chạy file và chờ tool bung các file cần thiết, đến khi tool báo kết nối thì tắt điện thoại và cắm cáp kết nối.

Không có nhận xét nào