Breaking News

ROM stock Wiko HIGHTWAY STAR – unbrick, fix treo logoROM stock Wiko HIGHTWAY STAR – unbrick, fix treo logo

ROM stock Wiko HIGHTWAY STAR – unbrick, fix treo logo
ROM stock Wiko HIGHTWAY STAR – unbrick, fix treo logo

ROM stock Wiko HIGHTWAY STAR – unbrick, fix treo logo

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

Video mình làm trên Wiko Ridge Fab 4G, nhưng HIGHTWAY STAR làm tương tự nhé!

Không có nhận xét nào