Breaking News

ROM stock và bypass FRP Google cho Mobiistar Zumbo S2 (MT6737T)ROM stock và bypass FRP Google cho Mobiistar Zumbo S2 (MT6737T)

ROM stock và bypass FRP Google cho Mobiistar Zumbo S2 (MT6737T)
ROM stock và bypass FRP Google cho Mobiistar Zumbo S2 (MT6737T)

Rom stock dùng để cứu máy, unbrick, fix treo logo, virus, …
Ngoài ra cũng có thể dùng xóa xác minh tài khoản Google (cả trên Android 7 và Android 6)

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

Không có nhận xét nào