Breaking News

Rom gốc RUU (zip) cứu máy cho HTC One E8 (M8TL)Rom gốc RUU (zip) cứu máy cho HTC One E8 (M8TL)

Rom gốc RUU (zip) cứu máy cho HTC One E8 (M8TL)
Rom gốc RUU (zip) cứu máy cho HTC One E8 (M8TL)

Rom gốc RUU (zip) cứu máy cho HTC One E8 (M8TL) – Bản 1 sim, Hong Kong

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

  • Mình dùng RBSoft v1.3 flash thấy rất ngon, dùng lệnh flash qua RUU toàn lỗi
    (nhớ relock bootloader, ai chưa biết thì GG nhé 😀 )

Không có nhận xét nào