Breaking News

Rom cứu máy, xóa xác minh Google (FRP) cho Wiko Rainbow Lite 4GRom cứu máy, xóa xác minh Google (FRP) cho Wiko Rainbow Lite 4G

Rom cứu máy, xóa xác minh Google (FRP) cho Wiko Rainbow Lite 4G
Rom cứu máy, xóa xác minh Google (FRP) cho Wiko Rainbow Lite 4G

Đây là rom hãng, mình tải trên trang support của Wiko. Mình up lại lên Google Drive để mọi người tải cho nhanh. ROM có tác dụng unbrick, fix treo logo, và hơn thế nữa là xóa luôn xác minh tài khoản Google (bypass FRP Google account). Nói chung là rom chuẩn nên yên tâm flash.

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

Làm tương tự như trên con Wiko U Pulse:

Không có nhận xét nào