Breaking News

Rom gốc RUU (zip) cứu máy cho HTC M10 64G (PERFUMEC2_TUHL)Rom gốc RUU (zip) cứu máy cho HTC M10 64G (PERFUMEC2_TUHL)

Rom gốc RUU (zip) cứu máy cho HTC M10 64G (PERFUMEC2_TUHL)
Rom gốc RUU (zip) cứu máy cho HTC M10 64G (PERFUMEC2_TUHL)

Rom gốc RUU (zip) cứu máy cho HTC M10 64G (PERFUMEC2_TUHL)

DOWNLOAD:

2PS6IMG_PERFUMEC2_TUHL_N70_SENSE80GP_MR_HTC_India_SEA_2.22.400.13_Radio_1.0.U20015.2@61110G_02.01_F_release_509646_combined_signed_2_4.zip (1,8G) | LINK MAX SPEED
2PS6IMG_PERFUMEC2_TUHL_M60_SENSE80GP_HTC_Europe_1.82.401.9_Radio_1.0.U130.1.60325G_release_482929_signed.zip (1,8G) | LINK MAX SPEED

HƯỚNG DẪN:

  • Mình dùng RBSoft v1.3 flash thấy rất ngon, dùng lệnh flash qua RUU toàn lỗi
    (nhớ relock bootloader, ai chưa biết thì GG nhé 😀 )

Không có nhận xét nào