Breaking News

Rom cứu máy, xóa xác minh Google (FRP) cho Wiko View XLRom cứu máy, xóa xác minh Google (FRP) cho Wiko View XL

Rom cứu máy, xóa xác minh Google (FRP) cho Wiko View XL
Rom cứu máy, xóa xác minh Google (FRP) cho Wiko View XL

Đây là rom hãng, mình tải trên trang support của Wiko. Mình up lại lên Google Drive để mọi người tải cho nhanh. ROM có tác dụng unbrick, fix treo logo, và hơn thế nữa là xóa luôn xác minh tài khoản Google (bypass FRP Google account). Nói chung là rom chuẩn nên yên tâm flash.

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

Làm tương tự như trên con Wiko U Pulse:

Không có nhận xét nào