Breaking News

ROM cứu máy iPhone 6s Plus (MT6582) – Main s201 MB v001 và v003ROM cứu máy iPhone 6s Plus (MT6582) – Main s201 MB v001 và v003

ROM cứu máy iPhone 6s Plus (MT6582) – Main s201 MB v001 và v003
ROM cứu máy iPhone 6s Plus (MT6582) – Main s201 MB v001 và v003

Gặp con này treo logo, mở ra xem mã main thì ghi là S201 v1.1, trên giấy dán trên main ghi là S201 MB v001, mò google thì có bác hoa2000 chia sẻ bản rom này, flash phát lên luôn. Thực chất ban đầu ghi là của máy S201 v003 nhưng mình flash cho v001 vẫn ok. Share cho ai cần

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

Không có nhận xét nào