Breaking News

Rom stock cho OPPO Realme 2 Pro (RMX1801 / RMX1803 / RMX1807)Rom stock cho OPPO Realme 2 Pro (RMX1801 / RMX1803 / RMX1807)

Rom stock cho OPPO Realme 2 Pro (RMX1801 / RMX1803 / RMX1807)
Rom stock cho OPPO Realme 2 Pro (RMX1801 | RMX1803 | RMX1807)  – unbrick, xóa mật khẩu màn hình

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

Tool mới lần này cập nhật lên bản mới nên tạm thời chưa active được. AE đợi nhé @@
Cách active cũ cho ai chưa biết:

Không có nhận xét nào