Breaking News

ROM STOCK CHO OPPO A7 / AX7 (CPH1901 – CPH1903 – PBFM00)ROM STOCK CHO OPPO A7 / AX7 (CPH1901 – CPH1903 – PBFM00)

ROM STOCK CHO OPPO A7 / AX7 (CPH1901 – CPH1903 – PBFM00)
ROM STOCK CHO OPPO A7 / AX7 (CPH1901 – CPH1903 – PBFM00)
Unbrick, xóa mật khẩu màn hình, xóa xác minh tài khoản Google (bypass FRP)

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

Tool mới lần này cập nhật lên bản mới nên tạm thời chưa active được. AE đợi nhé @@
Cách active cũ cho ai chưa biết:

Không có nhận xét nào