Breaking News

Rom + hướng dẫn cài Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Note 4 AT&T (SM-N910A)Rom + hướng dẫn cài Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Note 4 AT&T (SM-N910A)

Rom + hướng dẫn cài Tiếng Việt cho Samsung Galaxy Note 4 AT&T (SM-N910A)

Giải pháp bao gồm:

  • Solution temp root SM-N910A
  • Partition Temp Unlock bootloader + Write SYSTEM Add VIETNAMESE
    Được tạo thành .EXE !

Tiến hành giải pháp như sau:

  1. Truy cập link sau để download 10 Partition và Tool Auto Write Partiton.
  2. Download Combination N910A này (bắt buộc dùng file này). Nạp File Combination này Qua Odin.
  3. Chờ N910A khởi động hoàn thành. Giải nén và chép 10 partition và bộ nhớ trong. 
  4. Chạy giải nén tool và run REGSMN910A.exe. Chờ 8-10 phút !

Không có nhận xét nào