Breaking News

Official Firmware Android 7.0 Nougat cho Galaxy S7 G930F/FD và Galaxy S7 Edge G935F/FDOfficial Firmware Android 7.0 Nougat cho Galaxy S7 G930F/FD và Galaxy S7 Edge G935F/FD

Official Firmware Android 7.0 Nougat cho Galaxy S7 G930F/FD và Galaxy S7 Edge G935F/FD

Official Firmware Android 7.0 Nougat for Galaxy S7 G930F/FD và Galaxy S7 Edge G935F/FD
Firmware Android 7.0 Nougat final test cho Samsung Galaxy S7 edge, thuộc chương trình “Galaxy Beta Program”. Dưới đây là bản firmware Android 7.0 full cho G930F/FD và G935F/FD flash qua Odin.

Firmware Android 7.0 Galaxy S7 Edge G935F/FD

 • Model SM-G935F/FD
 • Model name: Galaxy S7 Edge
 • Version: Android 7.0
 • PDA: G935FXXU1ZPK4
 • MODEM: G935FXXU1ZPK4
 • Download: G935FXXU1ZPK4_G935FOXA1ZPK4_BTU.zip: Google Drive – MediaFire

Firmware Android 7.0 Galaxy S7 G930F/FD 

 • Model SM-G930F/FD
 • Model name: Galaxy S7
 • Version: Android 7.0
 • PDA: G930FXXU1ZPK4
 • MODEM: G930FXXU1ZPK4
 • Download: G930FXXU1ZPK4_G930FOXA1ZPK4_BTU.zip:  Google Drive – MediaFire

Không có nhận xét nào