Breaking News

Rom cứu máy, xóa mật khẩu màn hình OPPO A83 2018 (CPH1827)Rom cứu máy, xóa mật khẩu màn hình OPPO A83 2018 (CPH1827)

Rom cứu máy, xóa mật khẩu màn hình OPPO A83 2018 (CPH1827)

Rom cứu máy, xóa mật khẩu màn hình OPPO A83 2018 (CPH1827) cho bản 16G

DOWNLOAD:

HƯỚNG DẪN:

– File QFIL cũng có tác dụng tương tự như file .ofp nhưng được read bằng thiết bị (box) hoặc tool. 
– Tool mới lần này cập nhật lên bản mới nên tạm thời chưa active được. AE đợi nhé @@
Cách active cũ cho ai chưa biết:

Không có nhận xét nào