Breaking News

Rom cứu máy, xóa mật khẩu màn hình OPPO Find X (CPH1871 – CPH1875 – FAFM00)Rom cứu máy, xóa mật khẩu màn hình OPPO Find X (CPH1871 – CPH1875 – FAFM00)

Rom cứu máy, xóa mật khẩu màn hình OPPO Find X (CPH1871 – CPH1875 – FAFM00)
Rom cứu máy, xóa mật khẩu màn hình OPPO Find X (CPH1871 – CPH1875) và Find X (FAFM00) (Chinese Version)

DOWNLOAD:

1. OPPO Find X (CPH1871)
2. OPPO Find X (CPH1875)
3. OPPO Find X (FAFM00) (Chinese Version)

HƯỚNG DẪN:

– File QFIL cũng có tác dụng tương tự như file .ofp nhưng được read bằng thiết bị (box) hoặc tool. 
– Tool mới lần này cập nhật lên bản mới nên tạm thời chưa active được. AE đợi nhé @@
Cách active cũ cho ai chưa biết:

Không có nhận xét nào