Breaking News

Tổng Hợp Rom Samsung Galaxy S5 Mini COMBINATION File

Tổng Hợp Rom Full File Repair, Official Firmware Samsung Galaxy S5 Mini SM-G800
ALL Stock Rom G800A, G800F, G800H, G800HQ, G800M, G800R4, G800Y

Link Download


SM-G800A
G800AUCS3BOJ9_ATT_4Files511 (Stock Rom G800A Full File v5.1.1)
COMBINATION_ATT_FA44_G800AUCU3AOF1 (File COMBINATION G800A)
File QCN Samsung G800A: Download

SM-G800F

G800FXXU1AOG2_XEO_4Files442 (Firmware G800F Full File v4.4.2)
G800FXXU1BPC4_XEF_4Files511 (Stock Rom Full File G800F v5.1.1)
G800FXXS1CRJ1_XSG_4Files601 (Rom G800F Full Tiếng Việt v6.0.1)
COMBINATION_OXA_FA44_G800FXXU1AOL1 (File COMBINATION G800F)
CF Auto Root + TWRP Samsung G800F: Download

SM-G800H

G800HXXU1ANGF_XSG_4Files442 (Rom Gốc Full File G800H v4.4.2)
G800HXXU1BPC1_TPA_4Files511 (Firmware Full File G800H v5.1.1)
G800HXXS1CRL2_TTT_4Files601 (Stock Rom Full File G800H v6.0.1)
COMBINATION_OXY_FA44_G800HXXU1ANK1 (File COMBINATION G800H)
CF Auto Root + TWRP Samsung G800H: Download

SM-G800HQ

G800HQ.G800HXXU1BPA4_TUR_4Files511 (Rom G800HQ Full File v5.1.1)
G800HQ.G800HXXU1CPK3_TUR_4Files601 (Rom Full File G800HQ v5.1.1)

SM-G800M

G800MUBU1AOJ2_TFG_4Files442 (Stock Rom G800M Full File v4.4.2)
G800MUBU1BPB1_COO_4Files511 (Stock Rom Full File G800M v5.1.1)
G800MUBS1CRL8_COB_4Files601 (Firmware G800M Full File v6.0.1)
COMBINATION_UUB_FA44_G800MUBU1ANK3 (File COMBINATION G800M)
CF Auto Root + TWRP Samsung G800M: Download

SM-G800R4

G800R4VXU1ANK4_USC_4Files444 (Firmware G800R4 Full File v4.4.4)
G800R4VXU1BOI1_G800R4USC1BOI1_ALL_USC_5.1.1 (Rom G800R4)
CF Auto Root + TWRP Samsung G800R4: Download

SM-G800Y

G800YUIU1AOH1_PBS_4Files442 (Stock Rom G800Y Full File v4.4.2)
G800YDVU1BPA1_NZC_4Files511 (Firmware G800Y Full File v5.1.1)
COMBINATION_TNZ_FA44_G800YDVU1ANG2 (File COMBINATION G800Y)
CF Auto Root + TWRP Samsung G800Y: DownloadKhông có nhận xét nào