Breaking News

Share Rom Tiếng Việt Fix Full Lỗi G860P và Nhiều File Khác (Dump + Rom + EFS + QCN)

Tổng Hợp Rom Gốc Full File Repair Unbrick Cứu Máy Samsung SM-G860P
ALL Stock Rom G860P New Version Download + COMBINATION File Samsung G860P
●Chia Sẽ Rom Tiếng Việt ổn định G860P, Rom build trên nền QB2 Android 6.0.1 mới nhất. 
●Share File Dump G860P Dùng Để Unbrick hoặc Fix những Lỗi phần mềm khác
●Chia Sẽ File QCN G860P Dùng Để Fix Sóng và File SEC + File EFS G860P
●Chia Sẽ File EFS Samsung G860P Dùng để Fix No imei, No baseband, File dạng tar Flash qua odin (nên backup trước khi chạy)


Link Download

Link Rom tiếng Việt v6.0.1 Fix Full Lỗi Samsung G860P Flash qua odin: Download


File Dump & Security backup Download

ALL File EFS + SEC + QCN Samsung G860PDownload
G860P_512M (File Dump 512M Samsung G860P)
G860P_Partitions (File Dump Phân Vùng Samsung G860P)
G860P_efs_odin.tar (File EFS G860P Flash by odin Tool)


Official Firmware ALL Version Download

G860PVPU1ANG3_G860PSPT1ANG3 (Rom Gốc 1 File Samsung G860P Android4.4.2)
G860PVPU2BOK1_G860PSPT2BOK1_ALL_SPT_5.0 (Full Rom G860P Android 5.0)
G860PVPU2CPH4_SPR_4Files601 (Stock Rom G860P Full File Repair ver 6.0.1)
G860PVPU2CQB2_G860PSPT2CQB2_ALL_SPT_6.0.1 (Full Rom G860P v6.0.1)


COMBINATION Download

COMBINATION_SPT_FA44_G860PVPU2AOC1 (File COMBINATION G860P)Root File Download

CF Auto Root + TWRP Samsung G860PDownload
Không có nhận xét nào